רווח נקי של 4.3 מיליון אירו לקרדן ברבעון השלישי

רווח נקי של 4.3 מיליון אירו לקרדן ברבעון השלישי

חברת ההחזקות קרדן אן.וי רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 4.3 מיליון אירו לעומת הפסד של 7.5 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון נבע בעיקר ממגזר הבנקאות והאשראי הקמעונאי, ממגזר תשתיות המים וכן מהכנסות מימון של כ-16 מיליון אירו כתוצאה מהתחזקות האירו אל מול השקל.
שלושת מגזרי הפעילות של החברה – הנדל”ן, הבנקאות ותשתיות המים, תרמו רווח מצטבר של כ-26 מיליון אירו מפעילות נמשכת. אולם, הפיחות באירו מול השקל, שהוביל להוצאת מימון של 23 מיליון אירו בתשעת החודשים הראשונים של השנה וכן הוצאות הריבית השוטפות של החברה בגין אגרות החוב, הביאו להפסד של כ-4.9 מיליון אירו בתשעת החודשים הראשונים של השנה.
הכנסותיה המאוחדות של החברה לתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב-164 מיליון אירו, בהשוואה להכנסות של 141 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד. ההון העצמי של החברה הסתכם ב-85.6 מיליון אירו בסוף הרבעון השלישי, לעומת 92.4 מיליון אירו בסוף 2014.
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 רשמה פעילות תשתיות המים, המרוכזת בחברה הבת תהל, רווח של 20.2 מיליון אירו, בהשוואה לרווח של 5.3 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד.
שוקי אורן, מנכ”ל קרדן אן.וי, ציין כי “בתהל, חברת תשתיות המים שלנו, הושקע מאמץ ניכר בביסוסם של אפיקי עסקיים חדשים, כגון ההסכם שנחתם ברבעון השני לתכנון, בנייה והפעלה של מערכת אספקת מים ראויים לשתייה ל-131 כפרים בהודו, אשר הוביל לצבר הזמנות מרשים נכון לתקופת הדיווח.


פי.סי.חץ