שר האנרגיה מינה צוות מקצועי ליישום מתווה הגז

שר האנרגיה מינה צוות מקצועי ליישום מתווה הגז

שבועות אחדים לאחר שראש הממשלה ושר הכלכלה, בנימין נתניהו, חתם על אישור מתווה הגז, הודיע  שר האנרגיה, ד”ר יובל שטייניץ על מינוי צוות מקצועי אשר יבטיח את יישום מתווה הגז הטבעי ואת הפיתוח המהיר של משק הגז הטבעי בישראל.  
בראש הצוות יעמוד שאול מרידור, מנכ”ל משרד האנרגיה וייקחו בו חלק יוסי וירצבורגר הממונה על ענייני הנפט ומנהל מינהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה, אלכסנדר וורשבסקי ראש רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה, אמיר לוי הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, ישראל דנצינגר מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה, עמית לנג מנכ”ל משרד הכלכלה, ואבי ליכט המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.
תפקיד הצוות בהתאם להחלטת הממשלה יהיה ללוות את יישום המתווה ולוודא את קיום התנאים הקבועים בו; לעמוד בקשר עם בעלי הזכויות במאגרי “לוויתן”, “תמר”, “כריש” ו”תנין” לשם סיוע באמצעות תיאום בינמשרדי והסרת חסמים להבטחת התנאים לפיתוח השדות האמורים; ולסייע לשר האנרגיה בפיתוח וביישום מדיניות ממשלתית במשק הגז הטבעי בישראל.
שר האנרגיה, דר’ יובל שטייניץ: “הקמת הצוות הבינמשרדי ליישום המתווה מניעה את הדחיפה האדירה שתינתן מעכשיו לפיתוח משק הגז הטבעי והוצאתו של מתווה הגז מן הכוח אל הפועל. סוף סוף לאחר שנים של דיונים ועיכובים, אנחנו נוקטים בצעדים מעשיים לפיתוח מאגרי הגז הטבעי של ישראל. הצוות כולל את בכירי המשרדים הרלוונטיים לקידום הנושא, ויבטיח גם את הסרת החסמים האפשריים מהפיתוח הצפוי”.
הצוות ידווח לשר על פעולותיו ואחת לרבעון ידווח לממשלה אודות מצב ההתקדמות ביישום המתווה.
במקביל, הוגשו לבג”ץ עתירות נגד מתווה הגז על-ידי התנועה לאיכות השלטון, ארגון אדם טבע ודין, הפורום הישראלי לאנרגיה, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, העמותה לכלכלה בת-קיימא, סיעת מרצ ויו”ר הסיעה ח”כ זהבה גלאון. העתירות יידונו ב-3 לפברואר בפני הרכב של חמישה שופטים.
 
 


פי.סי.חץ