נמל אשדוד ישלם 2.7 מיליון ש’’ח בגין זיהום הים

נמל אשדוד ישלם 2.7 מיליון ש’’ח בגין זיהום הים

 
המשרד להגנת הסביבה הודיע לנמל אשדוד על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי בסך של 2,689,130 ש’’ח בעקבות זיהום מי הים בגופרית. 
בסיור של מפקח היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, ביולי 2015, התגלה כתם גופרית גדול ממדים שהתפשט מאנייה עוגנת, לאורך הנמל ולכיוון כלובי הדגים. בדיקת המפקח העלתה כי צוות הנמל פורק את מטען הגופרית באונייה באופן לא תקין ובניגוד להנחיות המשרד להגנת הסביבה לפריקה בטוחה של מטענים וכתוצאה מכך חלקיקי גופרית נשרו אל הרציף ולים וכיסו שטח ימי נרחב בנמל. 
פריקה באופן זה חורגת מהתנאים בהיתר ההזרמה לים שנמצא ברשות נמל אשדוד, וביניהם תנאים המחייבים הפעלת אמצעי פריקה תקינים שאינם מאפשרים נשר לים. צוות הנמל המשיך בפריקה למרות שהבחין ברכב המשרד להגנת הסביבה הנמצא במקום, וגם לאחר שהצטברו כמויות גופרית גדולות על פני המים אשר גרמו לזיהום שטח ימי גדול בפסולת מסוכנת. הפריקה נפסקה רק כאשר המפקח פנה למנהל העבודה במקום ודרש את הפסקת העבודה.
בעקבות המקרה, הוחלט להודיע לנמל על הכוונה להטיל עיצום כספי בסך של 2,689,130 ש’’ח בהתאם לחוק מניעת זיהום הים ולאפשר לנמל אשדוד להגיש טענות לעניין העיצום הכספי בתוך חודש על פי חוק.
 










פי.סי.חץ