אינטר תעשיות רוכשת 70% משתי חברות לבנייה ירוקה

אינטר תעשיות רוכשת 70% משתי חברות לבנייה ירוקה

 
אינטר תעשיות, מהחברות המובילות לעבודות מיזוג אוויר, חשמל, בקרה ואוטומציה אלקטרו-מכניקה ואנרגיה בישראל, חתמה לאחרונה עם צד שלישי על מזכר הבנות, המסדיר מתווה לרכישת מניות בשתי חברות פרטיות העוסקות בטיפול במפגעי איכות סביבה ובבנייה ירוקה. לאחר השלמת העסקה החברה תהייה בעלת 70% מהמניות בחברות הנרכשות, וזאת בתמורה לסך של כ-4.9 מיליון ש’’ח.
המתווה כולל מנגנון התאמת תמורה, ככל שהרווח של החברות הנרכשות במהלך שלוש שנים יעמוד ביעדים מוסכמים. עוד מסדיר המתווה את זכותו של כל צד לעסקה לדרוש את רכישת יתרת מניות החברות הנרכשות שבידי המוכר.
המוכר התחייב לכהן כמנכ”ל החברות הנרכשות לתקופה בת שלוש שנים לפחות. ההתקשרות בעסקה והחתימה על הסכם מפורט, אם תתבצע, כפופה לבדיקת נאותות של החברות הנרכשות לשביעות רצונה של החברה ולאישור דירקטוריון החברה.
הכנסות “אינטר תעשיות” בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו בכ-216.7 מיליון ש’’ח לעומת הכנסות של כ-202.7 מיליון ש’’ח בתקופה המקבילה של 2014, גידול של כ-7%. הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-74.7 מיליון ש’’ח, בהשוואה לכ-69.3 מיליון ש’’ח ברבעון המקביל בשנת 2014, גידול של כ-8%.
הרווח הגולמי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2015 גדל בכ-2.5% והסתכם בכ-37 מיליון ש’’ח, ואילו הרווח הנקי גדל ב-3% והסתכם בכ-6.2 מיליון ש’’ח לעומת כ-6 מיליון ש’’ח בתקופה המקבילה אשתקד.
החברה מנצרת עלית מנוהלת על ידי אריה קורוטקין, שגם מחזיק ב-17.2% ממניותיה.


פי.סי.חץ