קרן בירד תשקיע בפיתוח טכנולוגיות גז טבעי

קרן בירד תשקיע בפיתוח טכנולוגיות גז טבעי

קרן בירד, הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים ישראל-ארה”ב, פרסמה בקשה לקבלת מידע (RFI) מחברות ומגופי מחקר בנושא הגז הטבעי, במטרה לבחון את קידומם של שיתופי פעולה בין ישראל לארה”ב בפיתוח טכנולוגיות לשימוש תעשיית הגז הטבעי. 
העניין בטכנולוגיות גז טבעי הולך וגובר בארה”ב ובישראל. בארה”ב, טכנולוגיות חדשות נדרשות, בין היתר, להמשך הפקת כמויות גדולות של גז מפצלים, באופן כלכלי, בטיחותי וידידותי לסביבה. בישראל, המדינה פועלת בנחישות להגברת פעילויות החיפושים, ההפקה והניצול מרבי של הגז הטבעי, שהתגלה בשנים האחרונות במימיה הטריטוריאליים. כמו כן, פועלת המדינה למינוף גילויי הגז הטבעי במטרה לפתח תעשייה ישראלית עתירת ידע בתחום הגז והנפט.
בשנת 2009 משרד האנרגיה האמריקאי ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בישראל ייסדו תוכנית משותפת, המנוהלת על-ידי קרן בירד. התוכנית, הנקראת “BIRD Energy”, מתמקדת באנרגיה מתחדשת והתייעלות אנרגטית. בדצמבר 2014 אושר בקונגרס האמריקאי חוק “שיתוף פעולה אסטרטגי ארה”ב-ישראל 2014” להעמקת שיתוף הפעולה בין שתי המדינות והרחבת נושאי האנרגיה על ידי הוספת תחום הגז הטבעי, כולל פיתוח משותף של טכנולוגיות רלוונטיות לתעשייה הגז הטבעי. שיתוף הפעולה האסטרטגי עם ארה”ב בתחומי האנרגיה מקודם במשותף על ידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ומשרד הכלכלה והתעשייה.  
במאי 2015, פרסמה לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה סקר מפורט אשר מיפה 148 חברות ישראליות בעלות יכולת לייצר ערך בתעשיית הנפט והגז. דבר זה מצביע, בין השאר, על קיומה של מסה קריטית של תעשייה ישראלית רלוונטית לתחום הגז והנפט.  
מטרת ה-RFI החדש (שפורסם ב-www.birdf.com) הינה לקבל התייחסות מהתעשייה ומהאקדמיה במטרה לזהות את הפוטנציאל לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח בטכנולוגיות גז טבעי, בין גופים מישראל ומארה”ב, לרבות האפשרות להגיש בקשה לתמיכה כספית מקרן בירד.


פי.סי.חץ