ארגוני הירוקים: ‘’תמ’’א 1 תפגע קשה בחופי הים’’

ארגוני הירוקים: ‘’תמ’’א 1 תפגע קשה בחופי הים’’

 
 
“אדם טבע ודין’’ ו’’החברה להגנת הטבע’’ קוראים לשר האוצר, משה כחלון להפסיק באופן מיידי את קידומו של ‘’פארק החופים’’ בתמ’’א 1 (תוכנית מתאר ארצית). ‘’פרק זה מהווה תוכנית מתאר חדשה לגמרי לחופי הים התיכון, אשר משמעותה ומהותה העיקרית הינה פגיעה קשה בהגנה הקיימת על חופי הים כיום, ובהיבטים מסוימים אף חיסול מוחלט של הגנה זו’’, כך לדברי הארגונים. 
בפנייתם לשר האוצר, מסבירים היועץ המשפטי של ‘’אדם טבע ודין’’, עו’’ד אלי בן ארי ומשה פרלמוטר, רכז שמירת הטבע של החברה להגנת הטבע באזור המרכז, כי מדובר בגריעה של שטחים מוגנים מעורף החוף, בהיקף משמעותי לאורך כל חופי הארץ, גם בשטחים הפתוחים ובאופן גורף ומוחלט בשטחים העירוניים, שם שטחים אלו משרתים את האוכלוסייה הגדולה ביותר.
עוד כותבים הארגונים: ‘’נציין גם שההגנה המוצעת על מכלולי החוף, אותה שארית של שטחי עורף החוף המוגנים כיום, פחותה באופן דרסטי מכפי שהיא כיום, שכן מוצע לאפשר תוכניות פיתוח בשטחים אלה אם רק מוסד התכנון המוסמך, שיכול להיות גם ועדה מקומית, ‘שוכנע’ שלא ניתן למקם את הפיתוח במקום אחר; ועוד נציין שמוצע לאפשר הקמת מתקני תשתית בכל מקום בחוף בלי מגבלה למעשה, דבר שלא קיים כיום”.
לסיום מציינים הארגונים בפנייתם, כי מדובר בתוכנית מתאר ארצית חדשה, שהוכנה ללא ההסמכה הנדרשת לכך על ידי הממשלה והמועצה הארצית וכי המשך קידום פרק זה במתכונתו הנוכחית, הינו אקט שלטוני החורג לגמרי ממתחם הסמכות והסבירות ועל כן, בכוונתם של ‘’אדם טבע ודין’’ ו’’החברה להגנת הטבע’’, לפנות לערכאות, אם יימשך קידומו.


פי.סי.חץ