שיכון ובינוי מוכרת אחזקותיה במתקן התפלה בחדרה 

שיכון ובינוי מוכרת אחזקותיה במתקן התפלה בחדרה 

 
שיכון ובינוי מקבוצת אריסון הודיעה על הסכם למכירת חלקה בחברת המפעיל של מתקן ההתפלה בחדרה. החברה מחזיקה ב-40% מחברת המפעיל, כאשר יתרת המניות מוחזקת על ידי חברת IDE. שיכון ובינוי התקשרה בהסכם למכירת אחזקותיה לשותפתה IDE. עם השלמת העסקה תרשום קבוצת שיכון ובינוי רווח לפני מס של 80 מיליון שקל.
קבוצת שיכון ובינוי תישאר גם לאחר מכירת חלקה בחברת המפעיל, עם אחזקה של 50% בחברת הזכיין של מתקן ההתפלה. הזכיין התחייב כלפי המפעיל לשאת בכל התחייבויות וזכויות המפעיל על פי הסכם הזיכיון בכל הקשור להפעלתו ואחזקתו של מתקן ההתפלה במהלך תקופת ההפעלה, במתכונת Back-to-Back. העסקה כפופה למספר תנאים מתלים.
מתקן ההתפלה בחדרה הוקם בשנת 2010, ותקופת הזיכיון שלו תסתיים בשנת 2032. המתקן מספק כ-127 מיליון מ”ק של מי שתיה מותפלים למערכת המים של ישראל בכל שנה. המתקן הוקם כחלק ממדיניות של גיוון מקורות המים של ישראל באופן שיקטין את התלות של המדינה בכמות הגשמים.


פי.סי.חץ