צירון תאתר בית זיקוק בעל כושר ייצור רחב בניגריה

צירון תאתר בית זיקוק בעל כושר ייצור רחב בניגריה

 
 
 
 
בתי זיקוק צירון העוסקת במתן שרותי יעוץ ויזום עסקאות בתחום בתי זיקוק, חתמה על מזכר הבנות עם חברה הרשומה ופועלת בתחום בתי הזיקוק בניגריה, לצורך איתור בית זיקוק בעל כושר ייצור של לפחות 60,000 חביות נפט ביום, ומתן שירותי ייעוץ הנדסי וטכני בפרויקט הקמתו מחדש של בית הזיקוק.
רוני קופפרברג, מנכ”ל צירון: “אנו ממשיכים להעמיק את הפעילות של החברה בניגריה. מחירי הנפט הנמוכים מחד וצורך אדיר בתזקיקי נפט מאידך הובילו מדינות באפריקה בכלל ובניגריה בפרט לעודד את הסקטור הפרטי להקים בתי זיקוק בזול ובמהירות. סביבה זו תומכת בהקמה של בתי זיקוק מחודשים על פני בתי זיקוק חדשים מכיוון שהעלויות נמוכות באופן דרמטי וכן שמשך זמן ההקמה מתקצר באופן משמעותי. אנו פועלים לקדם את עסקינו באפריקה ובניגריה בפרט”.
יודגש כי בית הזיקוק נשוא הפרויקט אינו בהכרח בית הזיקוק שבבעלות החברה, אלא בית זיקוק שיאותר על ידי החברה, אשר תעניק את שירותיה לצורך הקמתו. על פי מזכר ההבנות, תשלם החברה הניגרית לחברה תמורה בסכום של 50,000 דולר ארה”ב, בגין שירותי הייעוץ שתספק, וזאת בשלושה תשלומים חודשיים. 
תוקפו של מזכר ההבנות הינו לתקופה של שישה חודשים ממועד חתימתו, עם אופציה להארכתו בשלושה חודשים נוספים. 
החברה ממשיכה לפעול לקדם עסקאות למתן שירותי ייעוץ כמו גם עסקאות להקמת בתי זיקוק מחודשים, אם באמצעות בית הזיקוק הנמצא ברשות החברה ואם באמצעות נכסים נוספים.


פי.סי.חץ