הקלות על יבוא מכשירי חשמל יוזילו את מחיריהם

הקלות על יבוא מכשירי חשמל יוזילו את מחיריהם

 
בשורה ליבואנים ולצרכנים: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים יקל בדרישות שהוא מציב בפני יבואני מכשירי חשמל בכל הקשור לבדיקת צריכת החשמל.
במהלך ישיבת ועדת השרים לענייני רגולציה שנערכה לאחרונה, הודיע מנכ”ל המשרד שאול מרידור על הקלות גם בתחום סקרי האנרגיה ודיווח צריכת אנרגיה. במסגרת ההקלות, הוחלט לבטל את החובה לביצוע בדיקת צריכת חשמל של מכשירי חשמל ביתיים על ידי מעבדה מורשית, עם כניסתם לארץ. על מנת לאמת את נתוני תווית האנרגיה של היבואן, יתבצעו בדיקות מדגמיות למוצרי החשמל. 
במשרד מסבירים שההחלטה התקבלה בסופו של תהליך ממושך שנערך בסיוע חברת ייעוץ. התהליך התמקד בשלושה תחומים הקשורים ברגולציה, הנמצאים תחת אחריות האגף לשימור אנרגיה במשרד, במסגרתו הוחלט גם להקטין את התדירות לביצוע סקרי אנרגיה בקרב צרכנים מחמש לשבע שנים. בתחום דיווח צריכת אנרגיה, הוחלט לצמצם את קבוצת הצרכנים המחויבים בדיווח ולהקטין את תדירות הדיווח משנה לשנתיים. 
שר האנרגיה, ד”ר יובל שטייניץ: “ההחלטה על ההקלות ברגולציה, שהתקבלה במסגרת התוכנית הממשלתית להפחתת הנטל הרגולטורי, תקל על צרכני האנרגיה במגזרים התעשייתי, מסחרי, ציבורי. במקביל להקלות ברגולציה, המשרד ממשיך לפעול לייעול צריכת האנרגיה במשק”.


פי.סי.חץ