קבוצת אלקו תמכור קרקע בסין ב-440 מיליון שקל

קבוצת אלקו תמכור קרקע בסין ב-440 מיליון שקל

 
 
 
קבוצת אלקו  מדווחת על אקזיט משמעותי נוסף. חברה בת זרה של הקבוצה, המחזיקה 35% מחברה סינית, תמכור מקרקעין שבבעלותה בסין תמורת 440 מיליון שקל.
העסקה תניב לאלקו רווח נקי של כ-270 מיליון שקל ותזרים מזומנים חופשי של כ-325 מיליון שקל. העיסקה הנוכחית מתבצעת בהמשך לעיסקה שבוצעה ב-2009 שבה מכרה חברת הבת הזרה של אלקו 65% מהבעלות בחברה הסינית תמורת 110 מיליון שקל, והותירה בידה 35% מהבעלות בחברה הסינית, שבידיה אופציית מכר (PUT), למכור בכל עת את יתרת אחזקותיה בחברה הסינית.
העיסקה כפופה למילוי התנאים הכלולים בהסכם ובהם, בין היתר, אישור רשויות בסין להתקשרות, וניכוי במקור של המס שחל על המוכרת בקשר עם העיסקה.
באוקטובר האחרון דיווחה אלקו על מימוש מוצלח נוסף. הקרנות האמריקאיות סטארווד ומיילסטון חתמו על הסכם לרכישת קרן הנדל”ן (LAT (Landmark Apartment Trust, המרכזת את מרבית פעילות קבוצת אלקו בתחום מקבצי הדיור בארה”ב, בה החזיקה הקבוצה 38.4% ממניות LAT. הרוכשות ישלמו תמורת מלוא מניותיה של LAT סכום של כ-7.3 מיליארד שקל (כ-1.9 מיליארד דולר) ברוטו, וכתוצאה מהמימוש תקבל אלקו תזרים חופשי של כ-640 מיליון שקל.
אבי ישראלי, סמנכ”ל פיתוח עסקי באלקו: “אנו שמחים על העיסקה הנוכחית, באמצעותה מימשנו נכס שלא הניב הכנסות במשך שנים רבות. השלמת העיסקה צפויה להניב לאלקו תזרים 


פי.סי.חץ