חריגות זיהום אוויר נמדדו בשתי תחנות רכבת

חריגות זיהום אוויר נמדדו בשתי תחנות רכבת

 
 
המשרד להגנת הסביבה פנה אל רכבת ישראל בדרישה לצמצם את זיהום האוויר - זאת, לאחר שנמדדו חריגות רבות מערכי איכות האוויר הקבועים בחוק בתחנות הרכבת “השלום” בתל-אביב וכן “יוספטל” בבת-ים. המזהמים שנמצאו בריכוזים גבוהים היו חנקן דו-חמצני, תחמוצות חנקן וחלקיקים נשימים עדינים. באחד המקרים, שהתרחש בתחנת הרכבת בבת-ים, אף נמדדה חריגה מעבר לערכי ההתרעה, כפי שמצוין בחוק אוויר נקי - ערך שחשיפה לחומר מזהם בהיקף כזה, אפילו לזמן קצר, עלולה לגרום לסיכון או לפגיעה בציבור. 
יצוין, כי היה זה החודש הראשון לחיבור תחנות הניטור בשתי תחנות הרכבת הללו למערכת הניטור הארצי של המשרד להגנת הסביבה.
“ממצאי המדידות מעלים חשש סביר כי חריגות דומות עלולות להתקיים גם בתחנות רכבת נוספות בעלות מאפיינים ארכיטקטוניים דומים”, כתב במכתבו ד”ר צור גלין, ראש אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה. 
המשרד להגנת הסביבה יפעל בשיתוף פעולה עם משרד התחבורה לצורך יישום הצעדים הרוחביים הבאים: צמצום זיהום האוויר מהצי הקיים באמצעות רכש רכבות חדשות, או התקנת מסנני חלקיקים שיפחיתו יותר מ-98% ממספר החלקיקים הקיימים ברכבות הקיימות; איסור על הקמת תחנות רכבת חדשות סגורות או סגורות חלקית; הפעלת מערכות להחלפת אוויר במידת הצורך, שנועדו לצמצם את זיהום האוויר; וכן עמידה בדרישות התקינה האירופית או האמריקאית בכל הקשור לרכש צי רכבות חדש


פי.סי.חץ