צמיחה של 14%  בהכנסות לודן ברבעון הרביעי

צמיחה של 14% בהכנסות לודן ברבעון הרביעי

 
 
הכנסות חברת לודן ברבעון הרביעי של 2015 הסתכמו בכ-143 מיליון שקל, עלייה של 14% ביחס להכנסות ברבעון הרביעי של 2014 וגידול של כ-9% ביחס להכנסות הרבעון הרביעי של 2013, שעמדו על 131 מיליון שקל. 
בחלוקת ההכנסות לפי מגזרים, בשנת 2015 חלה עליה של כ-11% במכירות חטיבת ההנדסה שהסתכמו בכ-362 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות בהיקף של 325 מיליון שקל ב-2014. הכנסות חטיבת התוכנה והבקרה, שכוללות את פעילות ארדן קונטרול טק שנרכשה בתחילת 2015, הסתכמו בכ-142 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות בהיקף של 77 מיליון שקל במגזר זה ב-2014.
הרווח הגולמי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-22.6 מיליון שקל, (כ-15.8% מסך ההכנסות), וזאת בהשוואה לרווח גולמי של 13.9 מיליון שקל (כ-10.6% מסך ההכנסות) ברבעון השלישי של 2015, ורווח גולמי של 12.8 מיליון שקל (כ-10.1% מסך ההכנסות) ברבעון הרביעי של 2014. 
הרווח לפני הוצאות אחרות הסתכם ברבעון הרביעי של 2015 בכ-8.3 מיליון שקל, זאת בהשוואה לרווח של 2.1 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2015, ורווח של כ-3 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2014 - גידול של כ-395% וכ-276% בהתאמה.
ברבעון הרביעי של 2015 כללה לודן הפרשה בהיקף של 4.4 מיליון שקל כתוצאה מירידת ערך המוניטין של חברת ארדן קונטרול טק, אשר קוזזה מקיטון אופציית PUT שניתנה למחזיקי מניות המיעוט בארדן.
הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2015 הסתכם בכ-3.3 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לרווח של כ-0.1 מיליון שקלים ברבעון השלישי ורווח של 1.1 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2014.
חברת לודן חברה להנדסה והחברות המוחזקות על ידה פועלות בתחומי הנדסה שונים. במסגרת חטיבת טכנולוגיות סביבה מספקת לודן פתרונות טכנולוגים לטיפול בשפכים, פסולת מוצקה, טיהור ושיקום קרקעות ומי תהום ועוד.
 
 


פי.סי.חץ