חברת “אובק גז” נסגרה בעקבות התנהלות עבריינית

חברת “אובק גז” נסגרה בעקבות התנהלות עבריינית

 

מינהל הדלק והגז במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מפסיק את פעילותה של חברת “אובק גז” הפועלת בתחום הגפ”מ, עקב התנהלות מסכנת ציבור. המשרד מנחה את צרכני החברה להתקשר עם ספק גז מורשה, בהתאם לרשימת ספקי הגז המורשים המפורסמת באתר המשרד. 
לצורך סיום פעילות החברה בלוחות זמנים מוגדרים ועל מנת להגן על בטיחות הציבור ולצמצם את הפגיעה בצרכנים, העניק המשרד, לפנים משורת הדין, רישיון בתנאים במסגרתו החברה תפרק על חשבונה את מכלי הגז והציוד המושאל ללקוחותיה תוך תיאום עימם. בנוסף, החברה תזכה את הלקוחות בעד הגז שנותר במכלים בתוך 30 יום מביצוע הפירוק, וכן תשיב את דמי הפיקדון במלואם.
במשרד מבהירים כי חברת “אובק גז” תמשיך להיות אחראית בלעדית לבטיחות מתקני הגז המשמשים את צרכניה, עד ליום פירוקם וסיום ההתקשרות עם הצרכן.
חשוב להדגיש כי תופעת רכישת גפ”מ או שירותים ממתקין או משווק גז בלתי מורשה, הינה תופעה מסוכנת ביותר. המשרד עורך בימים אלה מסע הסברה בנושא, ומזכיר כי לשם אספקת גז בטיחותית ואמינה, הצרכנים חייבים להתקשר אך ורק עם ספק גז מורשה, מבין אלו המופיעים ברשימת ספקי הגז המורשים בישראל. המשרד ימשיך במאבק נגד הטיפול הלא מורשה בגז, המהווה סכנה ממשית לשלום הציבור ובטחונו.


פי.סי.חץ