משרד האוצר החליט להמשיך בביצוע הפרויקט התרמו-סולארי באשלים

משרד האוצר החליט להמשיך בביצוע הפרויקט התרמו-סולארי באשלים

 

החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג’ו, החליטה להמשיך בביצוע הפרויקט התרמו-סולארי באשלים (PLOT A). החלטת החשבת הכללית התקבלה לאחר בחינה מקיפה שהעלתה כי הנזק מביטול הפרויקט יהיה גבוה לאין שיעור מהתועלת שבביטולו. 
הסוגיה עלתה לדיון על רקע בקשת הזכיין (שיכון ובינוי) להחלפת הבעלים, חברת אבנגואה, בקרן נוי ובחברת TSK הספרדית.
החלטתה של החשבת הכללית התקבלה לאחר התייעצות רחבה עם כלל הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים - רשות החשמל, משרד התשתיות הלאומיות, המשרד להגנת הסביבה ואגף התקציבים במשרד אוצר. כל הגורמים סברו כי לא נכון יהיה לבטל את הפרויקט.
החלטתה של החשבת הכללית נסמכת בין היתר על ההשלכות הכספיות המידיות אשר עלולות להתרחש כתוצאה מביטול הפרויקט, כולל תשלום פיצוי מיידי לזכיין. בנוסף, פתיחת ההסכמים כמו במקרה הנדון, עשויה לייצר אי ודאות כוללת במכרזי הממשלה. התנהלות הפותחת הסכמים חתומים עשויה להוביל לאובדן אמון במכרזי המדינה בעתיד. חשוב לציין כי פרויקט זה תורם לגיוון מקורות האנרגיה, ליכולת האגירה ומיישם את התחייבויות המדינה לעמידה ביעדי אנרגיה מתחדשת לרבות במסגרת הסכמי פריז.
פרויקט אשלים מקודם בהתאם להחלטת ממשלת ישראל במטרה להקים תחנת כוח תרמו סולארית, בהספק מותקן של 121 מגה-ואט. התחנה תוקם בשטח של כ-4200 דונם ובעלות מוערכת של כ-3.6 מיליארד ש”ח.


פי.סי.חץ