הראל וקרן תשתיות ישראל רכשו 3% מקידוח “תמר”

הראל וקרן תשתיות ישראל רכשו 3% מקידוח “תמר”

חלקה של הראל בהשקעה, כולל החברה עצמה וגופים מוסדיים שלה, הוא 62%. חלקה של תש”י הוא 38%.


קבוצת הביטוח הראל וקרן תשתיות ישראל (תש”י) רכשו מחברת נובל אנרג’י 3% מקידוח “תמר” בים, 90 קילומטר ממערב לחופי ישראל עבורם ישלמו 369 מיליון דולר. חלקה של הראל בהשקעה, כולל החברה עצמה וגופים מוסדיים שלה, הוא 62%. חלקה של תש”י הוא 38%. ההשקעה תעשה על-ידי שותפות מוגבלת, שהוקמה על לצורך העסקה, ביחס האמור.
השותפות קיבלה אופציה לרכוש 1% נוסף מהקידוח במחיר זהה יחסית, כלומר 123 מיליון דולר. 
קבוצת הראל תממן את השקעתה מהון עצמי ומהלוואה שתקבל מנכסי העמיתים. נראה שהכוונה היא לנכסי קרנות פנסיה המנוהלות על-ידי הראל.
החוזה בין הצדדים קובע בין היתר, כי אם תחתום נובל אנרג’י, תוך תקופה הנקובה בחוזה, על חוזה ליצוא גז למצרים, יהיה על השותפות לשלם לנובל אנרג’י שיעור מסוים מתמלוגי היצוא, כלומר חלק מה-3% (או 4%) מהתמלוגים שיגיעו לה בגין החוזה.
הראל מסבירה, שהיא נכנסת להשקעה כחלק מהמדיניות שלה לפזר השקעות, כדי להגדיל את התשואה לחברה ולעמיתיה. עוד מציינת הראל, שהעסקה כפופה לאישור רגולטורים ולהסכמת לקוחות עיקריים.
מאגר הגז הטבעי “תמר”, ממוקם כ-90 ק”מ מערבה מחופיה הצפוניים של ישראל, בעומק של 1678 מטרים, ומכיל כ-BCM283 (TCF 10) של גז טבעי אשר מופק באמצעות פלטפורמת הפקה מול חופי אשדוד. המאגר מספק למעלה ממחצית מתצרוכת האנרגיה של ישראל לייצור חשמל. נובל אנרג’י היא השותפה המפעילה המחזיקה ב-36% ממאגר “תמר”. נובל מוכרת מאחזקותיה במאגר, במסגרת מימוש המתווה להגברת התחרות במשק הגז, בו נקבע כי תמכור 11% מאחזקותיה. יתר האחזקות ב”תמר” הן: ישראמקו נגב 2 (28.75%) דלק קידוחים (15.625%), אבנר חיפושי נפט (15.625%) ודור גז (4%).


פי.סי.חץ