הממשלה תבחן את החסמים בהקמת מתקני אנרגיות מתחדשות

הממשלה תבחן את החסמים בהקמת מתקני אנרגיות מתחדשות

 

משרדי הממשלה מתגייסים להסרת חסמים במשק האנרגיות המתחדשות: צוות בין משרדי בראשות שאול מרידור, מנכ”ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, יפעל לבחינת החסמים במשק האנרגיה בשיתוף עם הציבור. הצוות יבחן את החסמים העומדים בפני הקמת מתקני ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות וייתן המלצות מתאימות לצמצומם.
במקביל לפעילות הצוות הבין-משרדי, יקיים משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים הליך שיתוף ציבור באמצעות פלטפורמה חדשנית, שתאפשר שיתוף בעבודת הצוות מצד נציגים מחברות הפועלות בתחום האנרגיות המתחדשות, מארגוני הסביבה, ומהציבור הרחב. מהלך זה נועד לאתר בצורה מיטבית את החסמים הפועלים על השוק והפתרונות, על מנת לעמוד ביעדי האנרגיות המתחדשות עליהם התחייבה הממשלה.
בין הנושאים שעומדים על סדר היום של הצוות: רישוי מתקנים, קשיים בירוקרטיים בהקמת והפעלת מתקנים, פיתוח טכנולוגיות חדשות והענקת סיוע למתקני חלוץ, כדאיות כלכלית של מתקנים, הקצאת קרקעות ועוד.
הצוות יכלול נציגים ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, משרד האוצר, משרד הכלכלה, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, רשות החשמל, מינהל התכנון, רשות מקרקעי ישראל והשמאי הממשלתי. 
ההחלטה על הקמת הצוות הבין-משרדי התקבלה במסגרת החלטת הממשלה 542, בעניין הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק, ובעקבות החלטת ממשלה 1403, בעניין תוכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית.
שאול מרידור, מנכ”ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים: “קידום משק האנרגיות המתחדשות הוא אחד מהיעדים העיקריים של המשרד בשנים בקרובות. מטרת הצוות היא לחלץ את הפקקים והחסמים, להביא למימוש יעדי הממשלה ולהקים מתקני אנרגיה מתחדשת נוספים, בדגש על גגות”.


פי.סי.חץ