EDF תבנה תחנת כוח סולארית בתמנע

EDF תבנה תחנת כוח סולארית בתמנע


חברת האנרגיה הצרפתית EDF זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל (רמ”י), ותקנה 1,140 דונם ליד מכרות תמנע בנגב כדי לבנות עליהם תחנת כוח סולארית. החברה תשלם 213.2 מיליון שקל. EDF גברה במכרז על תשע חברות אחרות, חלקן ישראליות. למקום השני הגיעה הצעה של חברה מקומית ב-200 מיליון שקל.
תחנת החשמל הסולארית תהיה מן הגדולות בארץ, ותייצר 200 מגה-וואט. המקום נבחר בזכות העובדה שיש בו אור שמש כמעט כל ימות השנה. זהו המתחם הרביעי שרמ”י מוכרת להקמת תחנת כוח סולארית, והגדול מבין הארבעה.
EDF היא בעלת תחנות כוח לייצור חשמל ממקורות שונים - פחם, אנרגיה גרעינית, רוח וככל הנראה גם שמש. יש לה בין היתר חברה-בת גדולה בבריטניה והיא מעסיקה אלפי עובדים.
על-פי תוצאות המכרז, שווי דונם לתעשייה בנגב מגיע ל-186 אלף שקל. אולם מאחר שהמתחם מיועד למטרה ספציפית, לא בטוח שניתן להקיש ממנו על שווי דונם בנגב ליעדים תעשייתיים אחרים. מאידך-גיסא, מקובל ששווי דונם יורד, אם מדובר במתחם גדול, כמו בעסקה הנדונה.
מחיר המינימום המקורי שקבעה רמ”י היה 7.5 מיליון של בלבד. באחרונה הושלש מחיר המינימום לכ-24 מיליון שקל. בפועל, המחיר שתשלם החברה הצרפתית יהיה גבוה ב-790%(!) מהמינימום. גם אם מחיר המינימום נמוך בהרבה מהערכת שמאי ממשלתי, בולט לעין הפער הגדול והבלתי מקובל בין המינימום לבין התוצאות בפועל. רמ”י הייתה מוכנה למכור את המתחם בזול מאוד.
לאחרונה חנכה החברה הצרפתית שדה סולארי בהספק 50 מגה-וואט בשפלה הדרומית, במעמד ראש ממשלת צרפת.


פי.סי.חץ