אושרה התוכנית לקירוי האיילון ב-2 מיליארד שקל

אושרה התוכנית לקירוי האיילון ב-2 מיליארד שקל

 


הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב-יפו אישרה את תוכנית האב למיזם קירוי האיילון - המסמך התכנוני המציע עקרונות תכנון לפיתוח העתידי של אזור מסדרון האיילון, תוך קירוי מקטעים נרחבים של נתיבי איילון. 
להערכת הגורמים המלווים את הליך קידום התוכנית באגף תכנון העיר, תוכנית בניין העיר תאושר בתוך שנתיים עד ארבע שנים. 
מטרתו של מיזם קירוי איילון, אשר שטחו עשוי להגיע לכ-240 דונם, לשנות את ליבו של מטרופולין גוש-דן ושל העיר תל אביב-יפו באמצעות יצירת שטח ציבורי חדש ופתוח - על בסיס שטח קיים. נתיבי איילון החוצים בפועל את תל אביב לשני חלקים ומהווים מוקד של זיהום אוויר ומטרדי רעש במרכז העיר, יקורו ויהפכו למוקד של פנאי, מסלולי אופניים והליכה, שטחים ירוקים, בתי קפה ופעילות מסחרית תומכת - מעל נתיבי איילון. על-ידי יצירת פארק ירוק נרחב בליבו הפועם של האזור העירוני הגדול בישראל יינתן מענה לצורך בתוספת שטחים ירוקים באזור מרכז העסקים הראשי של תל אביב ובאזורים הסמוכים אליו, יתאפשר איחוי רקמות עירוניות משני עברי האיילון, שיפור איכות הסביבה באמצעות הפחתת זיהום האוויר ומטרדי הרעש הכבדים במקום ויצירת אזור ידידותי לפעילות עירונית, תוך ניצול מיטבי של הקרקע במוקד המטרופולין. 
נכון להיום, עוברים בממוצע בנתיבי איילון כ-750,000 כלי רכב ביממה והם נחשבים לציר התחבורה הגדוש ביותר בארץ, כאשר תנועת הרכבים והרכבות מייצרת מטרד רעש וזיהום אוויר, המשליכים באופן מהותי על שימושי הקרקע. 
עלות המיזם נאמדת בכ-2 מיליארד שקלים. התוכנית נערכת על ידי משרד לרמן אדריכלים ומחלקת תכנון מזרח באגף תכנון העיר במינהל ההנדסה של עיריית תל אביב-יפו.


פי.סי.חץ