צירון בתי זיקוק תתמודד במכרז של חברת הנפט הלאומית של ניגריה

צירון בתי זיקוק תתמודד במכרז של חברת הנפט הלאומית של ניגריה

 


בתי זיקוק צירון העוסקת במתן שרותי יעוץ ויזום עסקאות בתחום בתי זיקוק, הודיעה כי חברה בת .Amber Energy Makina Logistics Ltd חתמה על מזכר הבנות עם חברה מקומית הרשומה ופועלת בניגריה, לפיו תוביל החברה הניגרית ותנהל את המגעים מול הרשויות והגורמים המקומיים בניגריה בקשר עם השתתפות במכרז של חברת הנפט הלאומית של ניגריה (“NNPC”) לאיתור גופי השקעה ובעלי מומחיות להעתקה והקמה מחדש של בית זיקוק בעל כושר ייצור של 100,000 חביות נפט ביום בסמוך לבית זיקוק קיים הממוקם בפורט הרקורט.
החברה הניגרית אישרה כי הוגשה הצעה להשתתפות במכרז, בצירוף כל המסמכים הנדרשים על ידי ה- NNPC, וניתן אישור רשמי מגורמי הממשל המקומיים כי ביום 31 במרץ 2016, התקבלה ההצעה להשתתפות במכרז והיא תיבחן על ידי הגורמים הרלבנטיים. 
החברה מעריכה כי בעלותה בנכס בית זיקוק בעל כושר ייצור של 100,000 חביות נפט ביום, המוכן לשינוע, לצד הסכמים עם שותף מקומי וגורם פיננסי אשר הודיע כי יש לו עניין בניהול ארגון מימון בהיקף של בין 500 ל- 800 מיליון דולר, ממצבים אותה היטב לאור תנאי המכרז, אשר אליו כאמור, הוגשו כל המסמכים הנדרשים.  
רוני קופפרברג, מנכ”ל צירון: “אנו ממשיכים לקדם את עסקי החברה באפריקה ובניגריה בפרט, בה קיים צורך חיוני עצום לתזקיקי אנרגיה לתמיכה בכלכלה המקומית מחד, ועתודות נפט שאינן ניתנות למיצוי מאידך. על פי דרישת המכרז חברנו לתאגיד פיננסי שתפקידו להעמיד מימון של כ–500-800 מיליון דולר עבור הקונסורציום”.


פי.סי.חץ