הממשלה תבדוק את שילוב הגז הטבעי בענף החקלאות

הממשלה תבדוק את שילוב הגז הטבעי בענף החקלאות


רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות, תבצע סקר לבדיקת פוטנציאל הביקושים לגז טבעי במגזר החקלאי והכפרי. הסקר ישים דגש על הגדלת רווחיות החקלאים כתוצאה מהמעבר לשימוש בגז טבעי ואיתור חסמים למימוש פוטנציאל הביקוש בסקטור החקלאי והכפרי.
בנוסף, במשרד צופים כי עד סוף השנה תפותח תוכנית לאומית לשילוב הגז הטבעי בסקטור החקלאי על בסיס הסקר, שיבחן שימוש בגז טבעי במתחמים חקלאיים שונים: לולים, פטם, חממות, CO2 לחממות, בתי קירור ואריזה, גידול פטריות, חיטוי בקיטור, שימוש בכלי רכב - טרקטורים ממנועים בגז טבעי, מערכות קו-גנרציה ובריכות דגים.
מנכ”ל משרד האנרגיה, שאול מרידור: “התוכנית הלאומית תפותח במטרה להגדיל את השימוש בגז טבעי במגזר החקלאי והכפרי בעיקר בפריפריה, ואף לשלב את הגז הטבעי בסקטורים שעדיין לא החלו להשתמש בו. ככל שימצא ביקוש בסקטורים הללו, הם יחוברו לרשת החלוקה”.


פי.סי.חץ