שיא בהכנסות מתמלוגים בחציון הראשון של שנת 2016

שיא בהכנסות מתמלוגים בחציון הראשון של שנת 2016

 


מנהל אוצרות טבע במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, מציג שיא חדש של כ-411 מיליון ש”ח בהכנסות מאגרות ומתמלוגי גז טבעי, נפט ומחצבים, בחציון הראשון לשנת 2016. 
החלק העיקרי מההכנסות מגיע מתמלוגי הגז הטבעי והנפט, אשר הסתכמו בחציון הראשון של שנת 2016 בכ-394 מיליון ש”ח. מרבית הסכום, כ-392 מיליון ש”ח, נובע מגז טבעי מחזקת “תמר”, סכום המשקף הפקה של כ-4.5 BCM  גז טבעי. מדובר בעלייה מרשימה של כ-12.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יתרת הסכום, כ-2 מיליון שקלים, מקורם בתמלוגים מהפקת נפט. בנוסף לתמלוגים אלו נרשמו הכנסות של כ- 2.6 מיליון שקלים מאגרות ופעולות שונות.
בתחום המחצבים נרשמה עליה משמעותית בתמלוגים עקב שינויי חקיקה שבוצעו בשלהי השנה הקודמת בעקבות המלצות ועדת ששינסקי 2. התמלוגים מהמחצבים הסתכמו בחציון הראשון של שנת 2016 בכ-13.8 מיליון ש”ח, מדובר בעלייה של כ-105% לעומת ההכנסות בשנה שעברה אשר הסתכמו בכ-6.7 מיליון ש”ח בלבד.
במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים צופים גידול בהכנסות מתמלוגים בשנים הקרובות ובעשורים הבאים. זאת, בעקבות הגדלת ההפקה הצפויה מ”תמר”, הפיתוח הצפוי של שדה “לוויתן”, וכן, פיתוח עתידי של מאגרים נוספים שהתגלו ושעתידים להתגלות עם פתיחת הים לחיפושים חדשים.
שר האנרגיה, ד”ר יובל שטייניץ: “הגידול בהכנסות מתמלוגי הגז הטבעי מחזק את כלכלת ישראל באופן משמעותי. ההכנסות צפויות לגדול אף יותר במהלך השנים הקרובות, בין היתר הודות לפיתוח מאגר לוויתן ופתיחת הים לחיפושי גז ונפט נוספים”.

 


פי.סי.חץ