אינטר תעשיות הציגה עלייה בהכנסות וברווח הנקי לרבעון השני

אינטר תעשיות הציגה עלייה בהכנסות וברווח הנקי לרבעון השני

 


הכנסות חברת אינטר תעשיות ברבעון השני הסתכמו בכ-85.2 מיליון שקל לעומת הכנסות של כ-73.1 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2015, גידול של כ-16%.
בתחום הפרויקטים נרשמו הכנסות של כ-72.6 מיליון שקל לעומת הכנסות של כ-59 מיליון שקל בשנת ברבעון המקביל, גידול של כ-23%. הכנסות תחום הסחר הסתכמו בכ-12.5 מיליון שקל לעומת הכנסות של כ-14.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם בכ-14.55 מיליון שקל לעומת רווח גולמי של כ- 13.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2015, גידול של כ-9.5%. הרווח התפעולי הסתכם בכ-3.6 מיליון שקל בהשוואה לרווח של כ-3.75 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי הסתכם בכ-2.85 מיליון שקל לעומת רווח של כ-2.65 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של כ- 8%.
ההון העצמי של החברה הסתכם בסוף יוני 2016 בכ-87 מיליון שקל לעומת כ-81.7 מיליון שקל ברבעון המקביל והוא המהווה כ-34% מהיקף המאזן.
הכנסות החברה בששת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו בכ-164.6 מיליון שקל לעומת הכנסות של כ-136.6 מיליון שקל בחציון המקביל ב-2016, גידול של כ-16%. הרווח הגולמי הסתכם בכ-28 מיליון שקל בהשוואה לרווח של כ-25 מיליון שקל בחציון המקביל ב-2015, גידול של כ-12%. הרווח התפעולי הסתכם בכ-6.8 מיליון שקל לעומת כ-6 מיליון שקל בששת החודשים הראשונים של 2015, גידול של כ-12% ואילו הרווח הנקי בתום החציון הראשון הסתכם בכ-4.7 מיליון שקל בהשוואה לכ-4.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
במסגרת אסטרטגיית הצמיחה של החברה וכניסה לתחומים חדשים, רכשה אינטר מערכות 70% מפעילות של שתי חברות פרטיות העוסקות בטיפול במפגעי איכות סביבה ובנייה ירוקה שלהן פוטנציאל צמיחה במסגרת הקבוצה ומעבר לה. בנוסף לכך, רכשה החברה הבת שטייניץ לירד את פעילותה של די.לד טכנולוגיות העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות בקרה חכמות ומערכות תאורה מבוססות לדים כמקור אור. תחום זה משלים את פעילותה של שטייניץ לירד ויאפשר הרחבת פעילותה.
אריה קורוטקין, מנכ”ל אינטר תעשיות: “היקף הפעילות של הקבוצה ממשיך לצמוח והגענו לרבעון שיא מבחינת ההכנסות. מגזר הפרוייקטים ממשיך לצמוח ולתרום את חלקו ברווחיות. הרכישות שבצענו במהלך המחצית הראשונה של השנה תרמו אף הן לגידול בהכנסות וברווחיות. הסביבה העסקית שלנו מייצרת לנו הזדמנויות והשילוב של ריבוי הפרויקטים במדינה, חסמי הכניסה לתחום שלנו והמוניטין המצויין של הקבוצה מאפשרים לנו להמשיך לצמוח ולהצעיד את החברה קדימה”.


פי.סי.חץ