“מי השרון” מקים מתקן לייצור אנרגיה ממי שפכים

“מי השרון” מקים מתקן לייצור אנרגיה ממי שפכים


תאגיד “מי הוד השרון” החל בפרויקט בעל משמעות גדולה לאיכות הסביבה: בניית מתקן לייצור חשמל באמצעות אנרגיה ירוקה מגז המתאן הנוצר בתהליכי הטיפול בבוצה במכון לטיפול בשפכים.
לתהליך שלושה יתרונות, יתרון ראשון: יצור האנרגיה באמצעות גז גנראטור מחייב טיפול מקדים לביוגז, טיפול הקדם “מנקה” את המזהמים הגורמים למטרדי ריחות בסביבה. יתרון שני: יצור חשמל מביוגז במקום שריפה בלפיד, דבר החוסך עד כ-75% מתצרוכת החשמל של המט”ש ויביא לחסכון ניכר בהוצאות האנרגיה במט”ש. יתרון שלישי: הפחתת פליטת גזי החממה, דבר התורם באופן מהותי לאיכות הסביבה.
מדובר בפרויקט חדשני אשר יוביל לשימוש במי השפכים לייצור חשמל. הפרויקט מבוצע על ידי חברת טלמניע, המתמחה בתחום האנרגיה הירוקה. מנכ”ל התאגיד עפר ברש ציין כי לשם כך החלה הקמת מתקן חדש ומתקדם במכון לטיפול בשפכים בהוד השרון, אשר הופך את גז המתאן, הנוצר בתהליכי הטיפול בבוצה הנאספת במט”ש לחשמל באנרגיה ירוקה, לה יתרונות סביבתיים רבים.


פי.סי.חץ