הושקה מערכת ממוחשבת לדיווח דיגומי שפכי תעשייה בעסק

הושקה מערכת ממוחשבת לדיווח דיגומי שפכי תעשייה בעסק


המשרד להגנת הסביבה השיק מערכת חדשה לדיווח אודות דיגומי שפכי תעשייה בעסק. הדיווח הממוחשב עתיד להחליף את הדיווח הכתוב שהיה נהוג עד כה.
עסקים ומפעלים רבים נדרשים, בתנאי רישיון העסק שלהם, לערוך דיגומים בשפכי העסק בתדירות הקבועה ברישיון, ולדווח אודות התוצאות למשרד להגנת הסביבה.
במסגרת יוזמת המשרד להפוך את הממשק עם העסקים המפוקחים למקוון (ראו בהקשר זה ידיעה שפרסמנו אודות השקת מערכת ממוחשבת לבקשות להיתרי רעלים), הושק לאחרונה גם הממשק האינטרנטי לדיווח על תוצאות דיגומי שפכים.
הדיווח המקוון נדרש להיעשות בשני שלבים: השלב הראשון הינו חד-פעמי ובמסגרתו מדווח העסק בטופס ייעודי על הנקודה בה נערך דיגום השפכים. בשלב השני מדווח העסק על תוצאות הדיגום באמצעות טופס נוסף. דיווח זה נדרש באופן שוטף לכל דיגום הנדרש בדיווח (למשל - אם העסק נדרש בדיגום ובדיווח פעמיים בשנה, טופס זה ימולא פעמיים בשנה).
חשוב להדגיש כי הדיווח המקוון הינו וולונטרי בשלב הנוכחי, והעסק רשאי להמשיך ולדווח אודות דיגומי השפכים בכתב כפי שהיה עד כה. עם זאת, למיטב ידיעתנו המשרד להגנת הסביבה מתעתד לעגן את חובת הדיווח המקוון בתנאי רישיון העסק, בהדרגה, לכלל העסקים הנדרשים בדיווח.
כמו כן, על פי הבהרה שקיבלנו מהמשרד, העסק רשאי שלא לבצע דיגום שפכים בעצמו ולהגיש תחת זאת למשרד דיגום שפכים שנעשה אצלו על ידי תאגיד מים וביוב או רשות מקומית. זאת בתנאי שמכלול הפרמטרים הנדרשים לביצוע הדיגום, לרבות נקודת הדיגום, אופן הדיגום והמזהמים הנדגמים על ידי התאגיד זהים לאלה בהם נדרש העסק בדיגום ברישיון העסק.
בהקשר זה נציין עוד כי מקודם בימים אלה מהלך רוחבי שיאפשר לאחד במידת האפשר את הדרישות מעסקים של הרגולטורים העיקריים בתחום השפכים התעשייתיים - המשרד להגנת הסביבה ורשות המים - על מנת למנוע סתירות ועודף רגולציה שמקשה על פעילות המגזר העסקי.


פי.סי.חץ