שחקנים חדשים צפויים להצטרף למשק הגז הטבעי

שחקנים חדשים צפויים להצטרף למשק הגז הטבעי

 

שחקנים חדשים מצטרפים לקידום משק הגז הטבעי הישראלי: מועצת הנפט ממליצה לממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לאשר את העברת הזכויות ב”תנין” וב”כריש” מקבוצת דלק נובל, לחברת אנרג’יאן.
בנוסף, אישרה המועצה בישיבתה להעביר 3.5% מאחזקותיה של חברת נובל אנרג’י בתמר ובדלית לאוורסט תשתיות – שותפות מוגבלת.
העברת הזכויות חיונית לצורך עמידה בהחלטת מתווה הגז, המחייב את נובל להפחית את האחזקות בתמר ודלית עד 25%.
כמו כן המליצה המועצה לאשר לחברת רציו את בקשתה לרישום תמלוג ושעבוד על התמלוג לטובת חברת רציו מימון. זאת על מנת לאפשר לחברה לממן את פיתוח לוויתן.
שר האנרגיה, ד”ר יובל שטייניץ: “מכירת כריש-תנין לחברת אנרג’יאן היוונית הינה צעד חשוב בדרך לפירוק מונופול הגז על פי לוחות הזמנים שנקבעו במתווה הגז. כניסה של שחקן נוסף למשק הגז תתרום להגברת התחרות והגיוון, להגדלת הביטחון האנרגטי במשק המקומי, ותומכת ביכולת להחליף את השימוש בפחם בתחנת הכוח הפחמית בחדרה בגז טבעי, לטובת בריאותם ורווחתם של אזרחי ישראל”.


פי.סי.חץ