דלק רוכשת 13% מחברת חיפושי נפט בים הצפוני בכ-200 מיליון ש”ח

דלק רוכשת 13% מחברת חיפושי נפט בים הצפוני בכ-200 מיליון ש”ח

קבוצת דלק מודיעה כי במסגרת אסטרטגיית החברה להרחבת פעילותה הבינלאומיות בתחום האנרגיה, רכשה החברה לאחרונה 13.18% מהון המניות של חברת האנרגיה “פארו” מחברת “דנה פטרוליום”.
על פי הסכם הרכישה, דלק רכשה את כל מניות פארו שהיו בבעלות דנה פטרוליום ובסך הכל כ-48 מיליון מניות רגילות של בנות 0.1 ליש”ט כ”א במחיר של 0.89 ליש”ט למניה ובתמורה כוללת של כ-42.77 מליון ליש”ט (כ- 200 מליון ש”ח).
פארו הינה חברת חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי הפועלת בים הצפוני. מניותיה של פארו נסחרות בבורסת ה- AIM בלונדון תחת הסימול FPM. שער המניה נכון ליום 23 בדצמבר 2016 עמד על 0.99 ליש”ט למניה (שווי חברה של כ-360 מליון ליש”ט). לפארו אין בעל שליטה ועם השלמת הרכישה תהא החברה בעלת נתח המניות הגדול ביותר בפארו.
ככל הידוע לדלק, ישנם מספר גופיים מוסדיים המחזיקים במניות בכמות קטנה יותר כל אחד. על פי דיווחים פומביים של פארו, פרוטפוליו נכסי הגז והנפט שלה כולל כ- 60 רשיונות קידוח, הערכה, פיתוח והפקה של נפט וגז בים הצפוני בנורבגיה ובאנגליה, בחלקם היא משמשת כמפעיל. 
בחציון הראשון של שנת 2016 הפיקה פארו מהנכסים שבבעלותה כ-9,000 boepd (שווה ערך חביות נפט ליום) ולאחר רכישת הנכסים הנוספים כאמור לעיל עשוי לצמוח קצב ההפקה היומי לטווח שבין 17 אלף ל- 18 אלף boepd (שווה ערך חביות נפט ליום).


פי.סי.חץ