תחנת כוח מונעת גז טבעי תוקם בים המלח

תחנת כוח מונעת גז טבעי תוקם בים המלח

רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים העניקה אישור להזרמת גז טבעי לתחנת כוח חדשה שהוקמה בשטח מפעלי ים המלח. בדיקה להזרמת הגז הטבעי הושלמה בהצלחה בחודש שעבר, וכעת מבוצעות הבדיקות ההנדסיות והתפעוליות הדרושות לטורבינה בטרם הפעלת תחנת הכוח באופן סדיר. חיבור תחנת הכוח לגז הטבעי הינו פרויקט מורכב אשר כלל שני מקטעים - המקטע הראשון שתוכנן והוקם ע”י נתיבי גז טבעי לישראל (נתג”ז) בעלות כוללת של כ-30 מיליון שקלים, כולל תחנת מגופים, תחנת מדידה והורדת לחץ וצינור גז בלחץ גבוה. המקטע השני, שתוכנן והוקם ע”י מפעלי ים המלח, ועלותו הכוללת הינה כ-17 מיליון שקלים, כולל צינור גז באורך של כ-2 ק”מ, תחנת מדידה, מתקנים לחימום הגז וצנרת הזנה לטורבינה. תחנת הכוח החדשה הוקמה בהשקעה של כמיליארד שקלים, והיא צפויה לייצר כ-230 מגה-וואט לשעה, ולצרוך כ-40,000 מטר מעוקב של גז טבעי בשעה.


פי.סי.חץ