מועצה אזורית גלבוע אמרה לא למפעל פרוטרום

מועצה אזורית גלבוע אמרה לא למפעל פרוטרום

 

 

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בגלבוע, בהרכבה כמליאת המועצה, קיבלה החלטה לדחות את בקשות ההיתר של חברת פרוטרום להעתקת מפעלה מחיפה לגלבוע. ההחלטה התקבלה פה אחד, ללא כל התנגדות ולאור הדברים שעלו במהלך הבדיקה היסודית שהובילה מוא”ז גלבוע בשנה האחרונה. 
עובד נור, ראש המועצה: “אני גאה בתושבי הגלבוע שלקחו חלק פעיל וגילו מעורבות ואכפתיות חברתית וערכית. יש לשבח את נציגי המליאה, המרכיבים את הוועדה המקומית, שגילו אחריות בבואם להיות נציגי שולחיהם- תושבי הגלבוע, והחליטו פה אחד להתנגד להקמת פרוטרם בגלבוע”. בתום הכינוס הוסיף עובד נור ואמר כי “חשוב להבהיר כי בניגוד לאמירות מופרכות של פרוטרום, הוועדה המקומית בחנה ביסודיות מעמיקה ובמשך למעלה משנה את הבקשה, והגיעה להחלטה בהסתמך על עובדות ענייניות ומקצועיות”. את סיום דבריו הקדיש עובד נור למנהלי חברת פרוטרום, שנציגם בדיון לא ידע לספק תשובת ענייניות: “הגלבוע אמר את דברו בצורה הכי ברורה והכי נחרצת שאני יכול להעלות על דעתי. אני מצפה מחברת פרוטרום להכיר ולכבד את רצון התושבים, ולהיפרד מהרעיון להקים מפעל בגלבוע”. במועצה מציינים כי “הישיבה, כמו כל התהליך שהתקיים בשנה האחרונה, הייתה פתוחה לציבור על מנת לשקף בצורה ברורה את תהליך קבלת ההחלטות והרציונל שעומד מאחוריהן. גם בישיבה זו לא הצליחו נציגי פרוטרום לספק תשובות מניחות את הדעת, ולא הציגו כנדרש את כל המסמכים המתחייבים ממבקשי היתרי בנייה ופיתוח, ונקטו בהמשך צעדי התחמקות והיתממות שאפיינו אותם לאורך כל התהליך”. 


פי.סי.חץ