קבוצת דלק זכתה במכרז לרישיון קידוח בקנדה

קבוצת דלק זכתה במכרז לרישיון קידוח בקנדה


קבוצת דלק מודיעה על זכייתה במכרז לרישיון אקספלורציה בקנדה: החברה הגישה באמצעות חברה בת זרה בבעלות מלאה, הצעה במכרז להשתתפות בזכויות ברישיונות אקספלורציה בים באזור מזרח ניופאונדלנד בקנדה כחלק ממכרז שנתי שני, מתוך תוכנית של מספר מכרזים שנתיים, בהם לראשונה מעניקה ממשלת קנדה רישיונות באזור זה.
החברה הישראלית זכתה באמצעות חברת הבת, בזכויות לרישיון בבלוק 7 המשתרע על-פני כ-2,000 קמ”ר בעומק מטרות מוערך של כ-4,500 מטרים מפני הים (עומק הים הוא כ-1,400 מטר).
חברת הבת ניגשה למכרז ביחד עם Navitas כאשר דלק, באמצעות חברת הבת, תחזיק 70% מהזכויות ברישיון והיתרה תוחזק על ידי Navitas.
הקריטריון לבחירת ההצעה הזוכה במכרז הוא הסכום הכולל אותו מתחייב להשקיע המציע בגין פעילות אקספלורציה בשטח המכרז. הצעתם של השותפים הסתכמה בסך של כ-48 מליון דולר קנדי (כ-36 מליון דולר ארה”ב לתקופה, נכון למועד הדוח וחלק החברה מתוך זה 70%, כאמור - כ-25.2 מיליון דולר ארה”ב).
הרישיון, בהתאם למכרז, יינתן לתקופה של שש שנים עם אפשרות להארכה בשלוש שנים נוספות. בתום התקופה יפקע הרשיון והשטחים הכלולים בו יוחזרו, למעט אותם שטחים בהם תוכרז תגלית, ככל שתוכרז, ויתקבל בגינה רישיון תגלית או פיתוח.
בתוך שישה חודשים מהמועד הקובע לרישיון (טרם התקבל), הצדדים לרישיון צריכים לחתום על הסכם תפעול משותף במתכונת מקובלת.
על פי דוח שפרסמה ממשלת הפרובינציה Labrador and Newfoundland, הפוטנציאל באגן הגאולוגי - West Orphan - שבו מצוי, בין היתר, בלוק 7, עולה כדי 25.5 מיליארד חביות נפט וכ-20.6 TCF של גז טבעי, במונחי In Place. בדלק מבהירים כי ההערכה היא לשטח האגן כולו ולא לשטח הבלוק בלבד.
למיטב ידיעת החברה טרם בוצעו פעולות קידוח בשטח הרישיון, וככל הנראה רוב שטחו מוענק כעת לראשונה.


פי.סי.חץ