מודיעין אנרגיה רוכשת 25% מזכויות רישיון נפט באנגליה

מודיעין אנרגיה רוכשת 25% מזכויות רישיון נפט באנגליה

 

מודיעין אנרגיה תרכוש 25% מזכויות ברישיון תמורת 175 אלף דולר ותשתתף ב-33% מהוצאות הפיתוח של הקידוח הראשון המתוכנן. המוכר ימשיך להיות שותף בשטח הפרויקט וישמש כמפעיל. העסקה מותנית בהשלמת בדיקת נאותות (דיו-דיליג’נס).
המוכר יגיש בשם השותפות וצדדים שלישיים פוטנציאליים נוספים, בקשה במכרז לקבלת רישיון ימי נוסף באזור הרישיון. השותפות תצורף לבקשה בתנאים זהים למוכר.
חברת מודיעין הבהירה שהעיסקה החדשה היא המשך יישום האסטרטגיה של השותפות לבחינת פרויקטים נוספים בחו”ל, על פי הקריטריונים שהוצגו בעבר: קידוחים בעלות נמוכה יחסית, השקעה באזורים בעלי רמת סיכון רגולטורית ועסקית נמוכה.
מודיעין אנרגיה נסחרת היום בבורסה בשווי של כ-40 מיליון שקל, לעומת שווי של כ-860 מיליון שקל בסוף שנת 2010. ההשקעה במניה הסבה לרבים הפסדים כבדים לאחר ששני מאגרים שנבדקו: “שרה” ו-”מירה” התגלו בסוף שנת 2012 כיבשים.
מודיעין, בניהולו של רון מאור, נשלטת (75%) בידי צחי סולטן ואי.די.בי פיתוח שבשליטת אדוארדו אלשטיין. השותפות מחזיקה בישראל זכויות ברישיון שמשון (10%), דניאל מזרח (15%) ודניאל מערב (15%). מחוץ לישראל, שותפה מודיעין בפרויקט חיפוש הנפט Grapevine שבקליפורניה, וכן בפרויקט Mountain View, אף הוא בקליפורניה.


פי.סי.חץ