ניב תעשיות מיזוג אוויר  תובעת את קמ”ג

ניב תעשיות מיזוג אוויר תובעת את קמ”ג


חברת ניב תעשיות מיזוג אוויר מבאר שבע תובעת 4.1 מיליון שקל מהקריה למחקר גרעיני בדימונה.
בתביעה, שהוגשה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, נאמר, כי התובעת זכתה לפני שבע שנים במכרז שפרסמה קמ”ג לביצוע עבודות פירוק מערכת מיזוג אוויר ואוורור ישנה, והרכבת מערכת מיזוג אוויר ואוורור חדשה באחד המבנים המצויים בה. 
לדברי התובעת, היא ביצעה את הפרויקט ואף הכניסה בו שינויים ותוספות שלא נכללו בתוכנית המקורית. 
לטענת התובעת, קמ”ג נמנעת מלשלם לה חלק משמעותי מן התמורה בעד עבודתה. היא אומרת, באמצעות עוה”ד דן פרידמן ויונתן דה-שליט, כי רוב החוב נשוא תביעתה כלל אינו שנוי במחלוקת והנתבעת הודתה בו במפורש, אך חרף זאת נמנעה מלשלם אותו ומבלי לנמק מדוע. התובעת מוסיפה, כי למרות חשיבותו של הפרויקט כפי שהוצג בפניה, דומה שהנתבעת עשתה כל פעולה אפשרית כדי לעכבו, ואמנם, ביצוע הפרויקט התארך ב-794 יום. טרם הוגש כתב הגנה.


פי.סי.חץ