משרד הביטחון ורשות החדשנות ישקיעו במחקר ופיתוח באנרגיה

משרד הביטחון ורשות החדשנות ישקיעו במחקר ופיתוח באנרגיה

 

 

החטיבה להגנת הסביבה ותשתיות של משרד הביטחון ורשות החדשנות ישתפו פעולה במחקר ופיתוח בתחומי האנרגיה, המים והסביבה. החטיבה, המנהלת את משקי התשתיות והגנת הסביבה במערכת הביטחון, קוראת לחברות מעולמות הקלינטק לקיים מפגש ושיח עם אנשי משרד הביטחון ולהציג בפניו את פיתוחיהן.
במהלך יום עיון שנערך לאחרונה, הציגו אנשי משרד הביטחון את צורכי המערכת בהיבטי הגנת סביבה ותשתיות, בדגש על מערכות ניידות לייצור ואגירת אנרגיה; מערכות לחימום מים המבוססות מערכות סולאריות; טיפול בשפכים בתשתית עצמאית; טיוב איכות השפכים המוזרמים ממחנות צה”ל למערכות הולכת שפכים מרכזיות וטיפול בפסולת אורגנית - ביוגז/ גזיפיקציה והושק קול קורא לחברות בתחומים אלה. ההצעות שיוגשו על ידי חברות הטכנולוגיה, יעברו תהליך סינון ע”י צוותי משרד הביטחון, אשר יבחנו את התאמתה של הטכנולוגיה המוצעת לצרכים ולאפשרות ליישמה במתקני מערכת הביטחון.
חברות שהצעותיהן תעבורנה את שלב הסינון הראשוני, תוכלנה להגיש לרשות לחדשנות בקשה לתמיכה בפרויקט. בקשות התמיכה תיבחנה בהתאם לתבחינים המקובלים במסלול קרן המו”פ של הרשות לחדשנות, הכוללים היבטי החדשנות הטכנולוגית בפרויקט המוצע, פוטנציאל השוק של הטכנולוגיה המוצעת והערכת יכולות צוות החברה ליישם את הפרויקט בהצלחה ולמנפו לצמיחת החברה. החלטה בנוגע לתמיכה כספית ושיעורה יתקבלו ע”י ועדת המחקר של רשות החדשנות, כאשר שיעורי התמיכה בפרויקט יכולים לנוע בין 20% ל-75%, בהתאם לכללי קרן המו”פ. במהלך יום העיון, תינתן במה לחברות להצגה קצרה וממוקדת של פתרונותיהן ורמת הרלוונטיות שלהן לצרכי מערכת הביטחון.


פי.סי.חץ