פטור מהיתר בנייה יוענק למסבים מערכותיהם לגז טבעי

פטור מהיתר בנייה יוענק למסבים מערכותיהם לגז טבעי

 

המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה את יוזמת רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה לקביעת תקנות המסדירות פטור מהיתר בנייה למתקנים תעשייתיים המעוניינים להסב את מתקניהם ולהתחבר לתשתית הגז הטבעי. 
תקנות הפטור שאושרו מתייחסות לצנרת הגז הטבעי ולמתקנים הנלווים לה העומדים בתנאים מסוימים, בין היתר, בתקן ישראלי 6464 למתקנים תעשייתיים הצורכים גז טבעי, אשר קודם בהובלת רשות הגז ואושר לאחרונה. 
עד היום, מפעלים אשר היו מעוניינים להתחבר לתשתית הגז הטבעי, נדרשו לקבלת היתר בנייה מרשות הרישוי המקומית, על מנת שיוכלו להסב את מתקניהם. קבלת ההיתר כללה תהליך בירוקרטי מסורבל ומתמשך, אשר עיכב את תהליך חיבור המפעל, ואף היווה גורם אשר מנע במקרים מסוימים מאחרים לפתוח בהליך התחברות. מטרת הפטור הינה לסייע ולהקל על הליך הסבת המפעלים ברחבי הארץ לתשתית הגז הטבעי. 
שר האנרגיה, ד’’ר יובל שטייניץ: “מדובר בצעד חשוב נוסף שיסייע לצרכנים להתחבר לתשתית הגז הטבעי. משרד האנרגיה ממשיך לפעול לקידום משק הגז הטבעי ולעודד צרכנים להתחבר אליו, וזאת על מנת לבסס את העצמאות האנרגטית של מדינת ישראל”.


פי.סי.חץ