קנס כבד הוטל על מפעילי אתר פסולת פיראטי

קנס כבד הוטל על מפעילי אתר פסולת פיראטי


כתב אישום חמור הוגש נגד “ש.ק. עבודת עפר ופיתוח שרון כהן”, חברה שביצעה עבודות כרייה לא חוקיות באזור פרדס חנה-כרכור ולאחר מכן, מכרה את הקרקע לאתרי בנייה. בהמשך, החברה הפעילה במקום אתר לא חוקי לסילוק פסולת. במקביל, החברה הפעילה בשנים 2013-2014 תחנת מעבר לא חוקית באזור. 
כתב האישום הוגש גם נגד בעל החברה, מנהלה ושניים מעובדיה. במסגרת הסדר טיעון, הודו והורשעו הנאשמים בעבירות המיוחסות להם. העבירות בהן הודו הנאשמים בנושא תחנת המעבר הן של ניהול עסק ללא רישיון, הפעלת תחנת מעבר לפסולת ללא התשתיות והדרישות הקבועות לכך בדין, פינוי פסולת לאתר לא מורשה והפרת חובת נושא משרה בתאגיד. העבירות לפיהן הואשמו והודו בנושא אתר סילוק הפסולת הן של הסגת גבול, כרייה שלא כדין, גניבה, השלכת פסולת גושית ופסולת בניין, זיהום מים, ניהול עסק ללא רישיון, ניהול אתר פיראטי לסילוק פסולת מבלי לנקוט באמצעים למניעת זיהום אוויר וריח בלתי סבירים, אי תשלום היטל הטמנה, אי דיווח לענין תשלום היטל הטמנה והפרת חובת נושא משרה.
במסגרת גזר הדין שניתן על ידי השופט אהוד קפלן מבית משפט השלום בחדרה, הוטל על הנאשמים קנס בסך מצטבר של 485 אלף שקל; עד 6 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות; והתחייבויות בסך מצטבר לכל הנאשמים של 40 אלף שקל. כמו-כן, הוטלו על הנאשמים עד 6 חודשי מאסר על תנאי ופסילה על תנאי בגין העבירות שבוצעו. בנוסף, במסגרת הסדר הטיעון, הנאשמים התחייבו, בין היתר, לבצע פעולות ניקוי רחבות היקף בשטח בו הוטמנה הפסולת.

 


פי.סי.חץ