לודן מדווחת על צמיחה של 12% בהכנסות ב- 2016

לודן מדווחת על צמיחה של 12% בהכנסות ב- 2016


הכנסות חברת לודן הנדסה, העוסקת במתן שירותי תכנון הנדסי וניהול פרויקטים לחברות התעשייה התהליכית ופרויקטים באנרגיה מתחדשת, בשנת 2016 הסתכמו בכ-582 מיליון שקל, עליה של 12% בהשוואה להכנסות של כ-519 מיליון שקל ב-2015. 
ההכנסות ברבעון הרביעי של 2016 הסתכמו בבכ-147 מיליון שקל, עליה של 3% ביחס להכנסות של 143 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2015. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מרכישת חברת בת במערב אירופה, קידום פרויקטים בהקמה בחו”ל וגידול בפעילות החברה הבת, שימקוטק, בישראל.
בחלוקת ההכנסות לפי מגזרים, בשנת 2016 חלה עליה של כ-8% במכירות חטיבת ההנדסה שהסתכמו בכ-393 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות בהיקף של 362 מיליון שקל ב-2015. הכנסות חטיבת התוכנה והבקרה הסתכמו בכ-160 מיליון שקל, עליה של 12% בהשוואה להכנסות בהיקף של כ-142 מיליון שקל במגזר זה ב-2015. הכנסות מגזר אנרגיה ואיכות סביבה ב- 2016 הסתכמו ב-39 מיליון שקל, עליה של 257% בהשוואה להכנסות של כ-15 מיליון שקל במגזר זה אשתקד.
הרווח הגולמי ב-2016 הסתכם ב-86 מיליון שקל (14.8% מההכנסות), גבוה ב-55% ביחס לרווח גולמי של 57 מיליון שקל (11% מההכנסות) ב-2015. הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2016 הסתכם בכ-23 מיליון שקל, (כ-15.4% מסך ההכנסות), עליה של 7% בהשוואה לרווח גולמי של כ-21 מיליון שקל (כ-14.7% מסך ההכנסות) ברבעון הרביעי של 2015. 
הרווח התפעולי לפני הוצאות/הכנסות אחרות ב-2016 הסתכם ב-27 מיליון שקל לעומת 3.2 מיליון שקל ב-2015. הרווח התפעולי לפני הוצאות/הכנסות אחרות ברבעון הרביעי של 2016 הסתכם ב-7.2 מיליון שקל לעומת 8.3 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2015.


פי.סי.חץ