תחנות כוח בגז טבעי יחליפו את הפחם בחדרה

תחנות כוח בגז טבעי יחליפו את הפחם בחדרה


שר האנרגיה, דר’ יובל שטייניץ, הודיע על החלטתו, כי המגזר הפרטי יקים את תחנות הכוח שתופעלנה בגז טבעי במקומן של יחידות 1-4 הפחמיות ב”אורות רבין” בחדרה, על סגירתן הודיע שטייניץ לפני כחצי שנה. היחידות שתוקמנה בקרבה לתחנה הפחמית בחדרה, תהיינה בהיקף של בין 700 ל 800 מגה-וואט, דבר שיאפשר את סגירת יחידות 1-4 תוך 5 שנים. 
בנוסף, הורה השר שטייניץ לרשות החשמל לבחון עד תחילת שנת 2018 את הדרכים להקמת 700 מגה-וואט נוספים, בהתאם להתפתחויות במשק החשמל.
שר האנרגיה, דר’ יובל שטייניץ: “ההחלטה שקיבלתי נדרשת על מנת להבטיח עמידה בלוחות הזמנים שקבעתי להפסקת השימוש בפחם ביחידות 1-4 בחדרה. המחויבות לבריאות הציבור בד בבד עם הבטחת הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל עומדת בבסיס ההבטחה. העובדה שפרויקט החלפת הפחם יחולק לשני מסלולים מגבירה את הביטחון לעמידה בלוחות הזמנים, גם במקרה של עיכוב באחד הפרויקטים. הצעת מחליטים בעניין תוגש לאישור הממשלה בשבועות הקרובים”.


פי.סי.חץ