אברות תעשיות מרחיבה את פעילותה הלוגיסטית באירופה

אברות תעשיות מרחיבה את פעילותה הלוגיסטית באירופה


אברות תעשיות התקשרה בהסכם הפצה עם חברת הפצה הולנדית, לפיו המפיצה תעניק לאברות שירותי לוגיסטיקה והפצה, עבור צינורות פלדקס, המיוצרים על ידי החברה, ואביזרים נלווים. המפיצה עוסקת, בין היתר, בייצור ושיווק מוצרים לתשתיות מים וניקוז ברחבי העולם כבר קרוב למאה שנים.
במסגרת שירותי הלוגיסטיקה יכללו, בין היתר, מתן שירותי המחסן הקדמי (מרכז לוגיסטי) בנמל רוטרדם. המרכז הלוגיסטי צפוי לשרת מספר מדינות בשוק האירופאי והסקנדינבי, והוא מצטרף לשני מרכזיים לוגיסטיים של החברה בצרפת ובאנגליה. אברות תשלם עבור שטח האחסון למוצרים ודמי לוגיסטיקה פר מכולה (נכנסת ויוצאת) בהתאם לתעריפים שנקבעו במסגרת ההסכם. 
כמו כן, במסגרת ההסכם, למפיצה תוקנה זכות בלעדית להפצת המוצרים בהולנד. במסגרת ההסכם נקבע כי הזכות הבלעדית הניתנת למפיצה מותנת בדרישות מינימום שנתיות לרכישת המוצרים על ידי המפיצה מאברות כמפורט להלן: 
1. בשנת 2017 בסכום שלא יפחת מ-250,000 אירו.
2. בשנת 2018 בסכום שלא יפחת מ-500,000 אירו.
3. בשנת 2019 בסכום שלא יפחת מ-700,000 אירו. 
ההסכם הינו בתוקף לתקופה של שלוש שנים, למעט נסיבות בהן יובא לסיומו מוקדם יותר בהתאם להוראות ההסכם. תקופת ההסכם ניתנת להארכה באופן אוטומטי לתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת. ההסכם כולל, בין היתר, סעיפי קניין רוחני, סודיות ואי תחרות. 
החברה רואה בהסכם זה חשיבות רבה, בין היתר לאור הערכתה כי הסכם זה צפוי להרחיב את השוק האירופאי למוצרי פלדקס של החברה, וזאת בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה. 
יורם מוסאי, מנכ”ל אברות: “תחום הפלדקס הוא מנוע הצמיחה של אברות תעשיות תוך התרחבות מתמדת בשווקי הייצוא ותרומה משמעותית לרווחית החברה. 
ההסכם החדש הוא תוצאה של הרחבת הפעילות שלנו באירופה כדי לתת מענה לוגיסטי באמצעות חברות הפצה מקומיות שלהן ניסיון רב בתחומן. כיום יש לנו שלושה מרכזים לוגיסטיים והם מכסים את שווקי היעד של החברה ויאפשרו לה להמשיך ולצמוח בתחום זה”.

 


פי.סי.חץ