עלייה של כ-20% בהכנסות קבוצת גאון ברבעון הראשון

עלייה של כ-20% בהכנסות קבוצת גאון ברבעון הראשון

 


הכנסות קבוצת גאון, ברבעון הראשון לשנת 2017 עלו בכ-19.2% לשיא של כ-121 מיליון שקל, לעומת כ-101 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. גידול ההכנסות נבע בעיקרו ממגזר הפלדה וממגזר הפלסטיק בשל רכישת פלגל תעשיות פלסטיק.
הרווח הגולמי ברבעון הראשון עלה בכ-31.3% לכ-22 מיליון שקל, לעומת כ-17 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי השתפר אף הוא ברבעון ועלה לכ-18.4% לעומת 16.7% ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח הגולמי נזקף לזכות מגזר הפלדה, זאת למרות רישום הוצאות שכירות נדל”ן צריפין בסך של כ-1.5 מיליון שקל, שלא היו ברבעון המקביל אשתקד, וכן ממגזר הפלסטיק. הרווח מפעולות רגילות ברבעון טיפס לכ-293 מיליון שקל, וכלל רווח הון והוצאות אחרות של כ-287 מיליון שקל בגין השלמת עסקת הנדל”ן בצריפין, לעומת כ-17 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, שכלל רווח הון ממכירת נדל”ן עכו בסך של כ-14 מיליון שקל. הרווח מפעולות רגילות, בניכוי רווחי ההון ברבעון הנוכחי וברבעון המקביל אשתקד, הכפיל את עצמו לכ-6 מיליון שקל לעומת כ-3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הקבוצה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של כ-219.6 מיליון שקל שכלל סך של 216 מיליון שקל בגין רווח הון עסקת נדל”ן צריפין, לעומת רווח נקי של כ-16.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.


פי.סי.חץ