מודיעין אישרה השתתפותה בקידוח נפט בקליפורניה

מודיעין אישרה השתתפותה בקידוח נפט בקליפורניה


שותפות חיפושי הנפט והגז, מודיעין אנרגיה, מדווחת כי דירקטוריון השותף הכללי בשותפות החליט לאשר השתתפות השותפות בביצוע קידוח אקספלורציה בפרויקט Grapevine במחוז Kern קליפורניה בהשקעה של כ-2 מיליון דולר. ההחלטה התקבלה בהמשך לממצאי דו”ח המשאבים בפרויקט, שנערך ע”י המומחה ג’ון קרופורד, המתייחס ל-2 פרוספקטים בשטח הפרויקט בעלי פוטנציאל נפט מצרפי של 17.59 מיליון חביות נפט. במהלך השבועות הקרובים צפויה השותפות לפרסם גם את דו”ח המשאבים בפרויקט השני בקליפורניה בו היא שותפה, פרויקט MountainView.
הקידוח הראשון שאושר יתבצע בפרוספקט Sauvignon, בו קיים מבנה בשטח מוערך של כ-930 דונם, והאומדן הטוב ביותר מעריך הימצאות של 6.65 מיליון חביות נפט בהסתברות של 83%. בהמשך, ובכפוף לתוצאות הקידוח הראשון, ייבחן אישור הקידוח בפרוספקט השני, Bordeaux, בו האומדן הטוב ביותר עומד על 10.94 מיליון חביות נפט בהסתברות של 79%.
הקידוח היבשתי צפוי להתחיל בתחילת הרבעון השלישי של 2017, ולהימשך כ-50 יום. הקידוח מתוכנן להגיע לעומק של כ-4,700 מטר. בהתאם לממצאי הקידוח יוחלט אם וכיצד יבוצעו מבחני הפקה והכנת הקידוח להפקה עתידית. לשותפות מודיעין אנרגיה עומדים כל המשאבים הדרושים לביצוע עבודות הקידוח ומבחני ההפקה.
ההחלטה לאישור ההשתתפות בקידוח התבססה על ממצאי הסקר הסייסמי התלת מימדי (3D) שבוצע בשטח הפרויקט; על ממצאי דוח המשאבים המצביעים על פוטנציאל לקיומם של משאבי נפט וגז משמעותיים בדרגת בשלות גבוהה יחסית של “הצדקת פיתוח בבחינה”; על המלצת מפעיל הפרויקט לבצע את הקידוח; ועל העלויות המשוערות הנמוכות יחסית של קידוחי פיתוח והפקה בשטח הפרויקט.
בקידוח קודם בשטח הפרויקט, שבוצע לפני כ-3 שנים, הוכח קיומו של נפט בחלק משכבות המטרה, אבל הקידוח הופסק עקב קשיים מכניים. עד היום הופקו באזור San Joaquin למעלה מ-12 מיליארד חביות נפט ו-11 TCF של גז טבעי. ממערב לשטח הפרויקט התגלה והופק נפט משדה בשם Rio Viejo בו הופקו עד היום למעלה מ-9 מיליון חביות נפט.
שותפות מודיעין אנרגיה מחזיקה ב-25% מהזכויות בפרויקט.


פי.סי.חץ