ישראל ויוון יחזקו את השת

ישראל ויוון יחזקו את השת"פ בתחומי הגז והאנרגיה


ממשלת ישראל וממשלת יוון חתמו על הצהרה משותפת בתחומים: יחסי חוץ, תשתיות אנרגיה ומים, גז טבעי, אנרגיות מתחדשות, יעילות אנרגטית ותחליפי נפט, חיזוק שיתוף פעולה כלכלי בתחום האנרגיה ומים, הגנת הסביבה מחקר וחדשנות, טכנולוגיות טלקומוניקציה, תעשייה ועסקים קטנים ובינוניים. 
מתוך ההצהרה המשותפת: "הקשרים בין יוון וישראל מבוססים על היסטוריה רבת שנים, מורשת עשירה וכושר עמידה בפני קשיים. שתי הממשלות מדגישות את מחויבותן האיתנה לערכים משותפים, לעקרונות הדמוקרטיה ולחוק הבין-לאומי. נחישותן לעבוד יחד ולחלוק ניסיון, ידע ומומחיות הביאה לשותפות פורה שמועילה לא רק לשני עמיהן, אלא לאזור כולו.
"שתי הממשלות שבות ומאשרות את שאיפתן להעמיק את שיתוף הפעולה ביניהן, לעבוד על פרויקטים בעלי עניין משותף, למצוא פתרונות לדאגות משותפות ולקדם את החיבור וההשלמה ההדדית בפעולותיהן", לשון ההצהרה.
במהלך הביקור ביוון נפגש שר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ עם עמיתיו מיוון וקפריסין ודן בשיתוף פעולה בפיתוח מאגרי הגז, התוכניות ליצוא גז באמצעות צינור לאירופה והמחלוקות הרגישות על תחומי המים הכלכליים.


פי.סי.חץ