מדענים מאוניברסיטת אריאל פיתחו מערכת ליצירת מימן משפכים ביתיים

מדענים מאוניברסיטת אריאל פיתחו מערכת ליצירת מימן משפכים ביתיים

 


במחקר שנעשה ע"י הדוקטורנט שמואל רוזנפלד בהנחייתם של פרופ' אלכס שכטר וד"ר רבקה כהן מהמחלקה למדעי הכימיה באוניברסיטת אריאל, פותחה מערכת לייצור מימן (מערכת ביואלקטרוכימית). במערכת זו  מצויים זני חיידקים המסוגלים לפרק מגוון מקורות פחמן הנמצאים בשפכים ביתיים, לקבלת מטענים חשמליים. בנוסף, האלקטרודות מטופלות במגוון שיטות חדשניות להגברת ספיחת הזרז וכן להגברת הצמדות החיידקים. 
הזרז במחקר זול פי 20 בהשוואה לזרז הנפוץ.
שימוש בזרזים משופרים וכן טיפול פני שטח מקדים לאלקטרודות, נעשה במטרה להקטין את האנרגיה המושקעת בתהליך ולצמצם את עלויות המתקן שיובילו בעתיד לבניית מערכות מסוג זה בסמוך למתקנים לטיפול בשפכים.
מרבית האנרגיה המופקת והמשמשת את האדם וסביבתו, מקורה במשאבי טבע מחצביים. משאבי טבע אלו, שהעיקריים שבהם פחם (כ-28.8%), נפט (כ-31.5%) וגז טבעי (כ-21.3%) הינם משאבים מתכלים והסברה היא שבמרוצת הזמן לא ימלאו דיי צורכה של האנושות. בנוסף, להפקת אנרגיה ממקורות מחצביים ישנם חסרונות סביבתיים רבים. בעשורים האחרונים חלה עליה מתמדת בפיתוח שיטות חלופיות ומתחדשות להפקת אנרגיה, ביניהן ניתן למנות הפקת אנרגיה באמצעות מים, רוח, שמש, ביו-מסה, ביו-גזים ומקורות בלתי נדלים, מתחדשים וירוקים נוספים. 
לגז המימן תפקיד חשוב במגוון תעשיות, ביניהן תעשיות כבדות, צבאיות, רפואיות ועוד, הודות לצבירת האנרגיה המשקלית הרבה האגורה בו, הגדולה פי- 2.8 מאשר בתהליך בעירה של בנזין (120 MJ/kg מול 43 MJ/kg, בהתאמה), דבר ההופך אותו לבחירה עדיפה. בנוסף, תוצר שריפת המימן בחמצן הוא מים, בהשוואה לזיהום האוויר בבעירת דלקים אחרים. הצפי לעתיד הוא שהשימוש במימן יגבר ויהווה אלטרנטיבה כמקור אנרגיה זמין וזול להנעת רכבים ולמכונות צורכות חשמל. ישנן מספר טכנולוגיות שכבר זמינות בשוק התעשייתי של ייצור מימן. הטכנולוגיה המסחרית הראשונה, שפותחה במאה הקודמת, הייתה אלקטרוליזה של מים. אולם, החל משנות ה-60, הייצור התעשייתי של מימן נעשה על ידי פירוק פחממנים מדלקים מאובנים. משיקולי מחיר נמוך, שיטה זו, על אף יעילותה הנמוכה, ונזקיה הצדדים לסביבה (פליטת CO2), עודנה השיטה התעשייתית לייצור מימן. בהתאם לתחזית של ארגון האנרגיה העולמי, שיטה זו צפויה להמשיך לשלוט בעשרים השנים הקרובות. 


פי.סי.חץ