מודיעין: פוטנציאל הנפט והגז בקליפורניה מוערך בכ-15.7 מיליון חביות

מודיעין: פוטנציאל הנפט והגז בקליפורניה מוערך בכ-15.7 מיליון חביות


שותפות חיפושי הנפט והגז, מודיעין אנרגיה מדווחת על ממצאי דו"ח המשאבים המותנים שנערך על ידי המומחה הבלתי תלוי ג'ון קרופורד, בפרויקט היבשתי Mountain View במחוז Kern שבקליפורניה, ארה"ב. הדוח כלל בחינה של פרוספקט Sunset Boulevard בו הוערכו שלוש שכבות מטרה עיקריות, והתבסס, בין היתר, על סקר סיסמי תלת מימדי חדש שבוצע בשטח הפרויקט ולימוד גיאולוגי וגיאופיזי שנעשה על ידי מומחים של מפעיל הפרויקט.                                                   
על פי דוח המשאבים, האומדן הטוב ביותר (החציוני) להיקף רזרבות הנפט בפרוספקט עומד על סך כולל של 10.32 מיליון חביות. בפרוספקט שלוש שכבות מטרה עיקריות, וההסתברות הגיאולוגית למציאת רזרבות נפט בהן נאמדת בטווח של 45%-85.5%. כמו-כן, ישנו בפרוספקט גז נלווה, שהאומדן הטוב ביותר (החציוני) לגביו מוערך בכ-13.42 BCF (שווה ערך כלכלי לכ-5.34 מיליון חביות נפט). לשותפות מודיעין החזקה של 24.75% בפרויקט Mountain View.                                                                                      
לאחרונה פרסמה מודיעין את דוח הערכת המשאבים בפרויקט Grapevine, אף הוא במחוז Kern בקליפורניה. בפרויקט זה שני פרוספקטים, ועל פי דוח המשאבים, בפרוספקט הראשון, Sauvignon, האומדן הטוב ביותר להיקף הרזרבות עומד על סך של כ-6.93 מיליון חביות נפט (בהסתברות גיאולוגית של כ-83%). בפרוספקט השני שנבחן, Bordeaux, האומדן הטוב ביותר להיקף הרזרבות בפרוספקט נאמד בכ-11.4 מיליון חביות, בהסתברות גיאולוגית של כ-79%. בהתאם לממצאי הדוח, אישרה מודיעין את השתתפותה בביצוע קידוח בפרוספקט הראשון Sauvignon. עלות הקידוח הכוללת נאמדת בכ-6.6 מיליון דולר, וחלקה של מודיעין בו נאמד בכ-2 מיליון דולר. הקידוח ב-GrapeVine צפוי להתחיל בסוף הרבעון השני/תחילת הרבעון השלישי, ויימשך כ-50 ימים. למודיעין יתרת מזומנים מספקת למימון חלקה, כ-2 מיליון דולר, בעלות קידוח זה.


פי.סי.חץ