הושלמה מכירת

הושלמה מכירת "זרח" לבכירי נובל וישראמקו לשעבר


                                                 
חברת אנרג'י טקסס (Energy Texas) ויוסי לוי, מדווחים על השלמת העסקה לרכישת 100% ממניות זרח חיפושי נפט וגז בע"מ, השותף הכללי בשותפות זרח.
השותפות הצפויה לשנות שמה ל"פטרוטקס", ואשר אנרג'י טקסס ויוסי לוי יחזיקו בהתאמה בכ-80% ו-10% מהון המניות של השותף הכללי בה (יתר ה- 10% יוחזקו על ידי עו"ד יעקב כץ), נערכת לביצוע גיוס הון, שיאפשר לה לרכוש זכויות שבבעלותה של אנרג'י טקסס בשני פרויקטים לחיפושי נפט וגז בלואיזיאנה, ארה"ב ובפרויקט נוסף במיסיסיפי, ארה"ב אשר אנרג'י טקסס מנהלת משא ומתן מתקדם לרכישת זכויות בו. אנרג'י טקסס מנהלת מו"מ לרכישת עד 49.9% מהזכויות בפרויקט Baxterville במיסיסיפי, אשר עלות הרכישה בו נאמדת ב-23 מיליון דולר. פרויקט Baxterville, על פני שטח של כ-29 אלף דונם, הינו בשדה מפיק של נפט וגז, בו מתקיימים כיום קידוחים המפיקים כ-12 מיליון רגל מעוקב של גז ליממה וכ-600 חביות נפט ליממה. על פי דוח רזרבות, שהוכן עבור מפעילת הפרויקט, קיימות בשטח הפרויקט עתודות מוכחות מהותיות שטרם פותחו של נפט וגז אשר ניתן לפתחן באמצעות כ-30 קידוחים אופקיים נוספים. בכוונת פטרוטקס לממן את רכישת הזכויות או חלקן בפרויקט וכן את השלב הראשון בתוכנית הפיתוח מהון עצמי שיגויס על ידי השותפות, ממימון בנקאי מבנק בארה"ב ו/או באמצעות הנפקת אג"ח. בנוסף, ובכפוף לגיוס הון לשותפות, פטרוטקס תרכוש מאנרג'י טקסס זכויות בשני פרויקטים נוספים הנמצאים כיום בבעלותה בלואיזינה: פרויקט Mirror Image, על שטח של 5,700 דונם; ופרויקט Badger Pass, על שטח של 3,800 דונם.
ממצאי סקר סיסמי דו ממדי ומתוצאות של קידוחים שבוצעו באזורים סמוכים לשטח פרויקט Mirror Image עולה כי קיים סיכוי לקיומו של פרוספקט בשטח הפרויקט. מדובר בקידוח לעומק של 5,500 מטר, ובכוונת השותף הכללי לנסות למצוא שותפים לפרויקט אשר היקף ההשקעה הצפויה בו (100%) נאמדת בכ-8 מיליון דולר. פרויקט Badger Pass כולל פרוספקט לקדיחה לחולות הנמצאים בעומקים של 5,000 מטר וכ-6,000 מטר, אשר במרחק של 5 ק"מ מנקודת הקידוח המוצעת לקדיחה נמצא שדה מפיק של גז. היקף ההשקעה הצפויה בפרויקט (100%) נאמדת בכ-9 מיליון דולר.
אנרג'י טקסס הינה חברה אשר התאגדה בטקסס ואשר מייסדיה הם קולין סינקלייר, קן סטנלי, דאג סמית וכריס תומסון, שהינם אנשי מקצוע מובילים בתחום חיפושי הנפט והגז.


פי.סי.חץ