ישראל מתייבשת: שיא שלילי נרשם במאזן המים בכנרת

ישראל מתייבשת: שיא שלילי נרשם במאזן המים בכנרת

 

בחודש אוגוסט נשבר שיא שלילי של כניסת מים לכנרת, כך עולה ממדידות השרות ההידרולוגי שברשות המים.
מאזן המים בכנרת באוגוסט עמד על מינוס 26 מיליון קוב. כלומר, יותר מים יצאו מהכנרת, בעיקר מאידוי, מאשר נכנסו לכנרת בזרימות. ה"שיא" הקודם של מינוס 25 מיליון קוב נקבע באוגוסט 2014.
הספיקה במעיינות הדן ירדה במהלך אוגוסט, והיא נמוכה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ונמוכה משמעותית ביחס לממוצע הרב שנתי לתקופה זו. (בתחילת ספטמבר הספיקה עמדה על 3.99 מ"ק/שנייה).
גם במעיין הבניאס נרשמה ירידה, וגם היא נמוכה ביחס לממוצע לתקופה זו (0.416 מ"ק/שנייה לתחילת ספטמבר).
ספיקת מעיינות תנינים (אחד משני המוצאים העיקריים של אקוויפר ההר) גם היא בירידה, ובמהלך חודש אוגוסט נרשמה ספיקת שיא שלילית של 0.27 מ"ק/שנייה, כאשר השפל הקודם – 0.29 מ"ק/שנייה נרשם בדצמבר 2002.
שנה הידרולוגית זו (המסתיימת בסוף חודש ספטמבר) מסתמנת כאחת השנים הגרועות והקשות למקורות המים של ישראל.
הודות להערכות משק המים והקמת מתקני ההתפלה, יש לכולנו מים בבתים, אך בהעדר גשמי ברכה והמשך הירידה במקורות המים הטבעיים יפגעו הטבע, החקלאות והסביבה הירוקה. גם מפלס ים המלח ירד במהלך חודש אוגוסט ב-13 ס"מ, זאת בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. קצב ירידת מפלס ים המלח גדל בשנים האחרונות. עד כה, מתחילת השנה ההידרולוגית המפלס ירד ב-1.28 מטר, ועד סוף השנה ההידרולוגית (סוף ספטמבר) המפלס צפוי להשלים ירידה של כ- 1.4 מטר.










פי.סי.חץ