"התארכות ימי האשראי במשק מקשה על יכולת עסקים לשרוד"

 

צח ברקי, סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף כלכלה מידע ומחקר בדן אנד ברדסטריט ישראל,  סבור שהתפתחות ימי האשראי במשק בשנים האחרונות מעיבה על היכולת של עסקים לשרוד. כ-20% מהעסקים שנסגרים, נסגרים כתוצאה מקשיים תזרימיים. התלות הגבוהה בעיתוי התקבולים מלקוחות עלולה ליצור כשל פיננסי, שקשה להשתקם ממנו.
בשנים 2015 ו-2016 ימי האשראי הממוצעים עמדו על 87 יום, אך מתחילת השנה חלה התארכות חריגה בימי האשראי, שהגיעו במרץ לשיא של 96 יום.
"כתבנו בעבר שלהערכתנו ההשפעה של חוק מוסר תשלומים על ימי האשראי הממוצעים במשק תהיה נמוכה באופן יחסי: חוק מוסר תשלומים החל להיות מיושם בפועל בחודש יולי בקרב רשויות מדינה ומשרדי ממשלה, ובחודש אוגוסט בקרב הרשויות המקומיות. להערכתנו, היקף אשראי הספקים בישראל נאמד בכ-450 מיליארד שקל", הוסיף ברקי.
הרכש הלוגיסטי של משרדי הממשלה נאמד בכ-25 מיליארד שקל, כאשר כ-85% מההזמנות הן בסכומים נמוכים מ-50 אלף שקל, אבל הסכום הכולל שלהם מהווה רק כ-3% מסך הרכש הלוגיסטי של משרדי הממשלה. הרכש ברשויות המקומיות נאמד בכ-40 מיליארד שקל, כאשר חלקו עובר לפיתוח תשתיות. ביחס להיקף אשראי הספקים במשק, חלקה של המדינה עומד להערכתנו על כ-10% מסך אשראי הספקים במשק ולכן ההשפעה של חוק מוסר תשלומים צפויה להיות נמוכה באופן יחסי, על ימי האשראי במשק.
התפתחות עומק הפיגור הממוצע הינה במגמת הרעה, בהשוואה לשנים האחרונות (למעט 2014), עם 32 ימי פיגור מינואר עד יולי 2017. הסכום הממוצע של עסק בפיגור בחודשים ינואר עד יולי 2017, נאמד בכ-27.8 אלף שקל לעומת 26.7 אלף שקל בשנת 2016.


פי.סי.חץ