תקציב המופ הישראלי-אמריקאי בתחום האנרגיה יוגדל פי שלושה

תקציב המופ הישראלי-אמריקאי בתחום האנרגיה יוגדל פי שלושה

 

משרדי האנרגיה של ישראל וארצות הברית והרשות לחדשנות מעמיקים את שיתוף הפעולה ביניהם בתחום המחקר והפיתוח ומגדילים את התקציב פי שלושה.
המשרדים ישקיעו יחד סכום נוסף של עד 8 מיליון דולר במחקר ופיתוח בתחום האנרגיה, זאת בנוסף ל-4 מיליון הדולר אשר משקיעים המשרדים בקרן BIRD אנרגיה, החל משנת 2009.
עם אישור התקציב האמריקאי בסנאט, יפרסמו המשרדים קול קורא להקמת מרכז מחקר ופיתוח משותף בתחום האנרגיה, אשר יכלול שותפים הן מהצד העסקי/טכנולוגי והן מהצד האקדמי בשתי המדינות. 
מדובר בחיזוק משמעותי של שיתוף הפעולה האנרגטי בין המדינות שהחל בשנת 2009, בעיקר לאור שינויים בסדרי העדיפויות בתקציב האמריקאי בתקופה האחרונה. 
ההשקעה המשותפת הינה המשך של הסכם היישום עליו חתמו שר האנרגיה ד”ר יובל שטייניץ ומזכיר האנרגיה האמריקאי לשעבר ארנסט מוניז בשנת 2016. במסגרת הסכם זה הורחבו תחומי שיתוף הפעולה בין המדינות בתחום האנרגיה, וכעת הם כוללים, בין היתר, את תחום הדלקים ותחליפיהם לרבות גז טבעי, טכנולוגיות רשת חכמה ורשת החשמל בכלל, התפלה וטיפול במים והגנת פיזית וקיברנטית על מתקני תשתיות, אנרגיה ומים.


פי.סי.חץ