רשות החשמל הגבילה את האפשרות לנתק חייבים

רשות החשמל הגבילה את האפשרות לנתק חייבים


רשות החשמל פרסמה בימים אלה את מדיניותה החדשה והמחייבת בנושא, שתגביל משמעותית את האפשרות לניתוק. בעבור מי שנקלע לפיגורים חוזרים בתשלום מדובר בבשורה גדולה, כאשר כל הקלה קטנה יכולה להיות משמעותית, וניתוק חשמל עלול להיות חלק ממעגל מצוקה שקשה להיחלץ ממנו.
על פי הודעת הרשות, "מליאת רשות החשמל, בראשות ד"ר אסף אילת, אישרה מדיניות ניתוקים חדשה שבסיסה שינוי משמעותי של הליכי הגבייה לצרכנים החייבים בתשלומים בגין חשמל שצרכו, טרם ניתוקם. מדיניות הגבייה החדשה אותה מפרסמת רשות החשמל מגבילה מאוד את היכולת לנתק צרכנים, ובפרט ניצולי שואה וחולים המשתמשים בביתם במכשירים מאריכי חיים, מאספקת החשמל. המדיניות החדשה מאריכה את פרק הזמן בו יכול הצרכן לשלם את חובו מבלי להיות חשוף לניתוק. כמו כן מרחיבה המדיניות את מגוון אמצעי התשלום הזמין לצרכנים ומרחיבה את אמצעי קשר המתריעים על חובות חשמל כך שיכללו מסרונים, התראות מפורטות כולל תרגומן ל-3 שפות נוספות באינטרנט (ערבית, רוסית, אמהרית), הודעות קוליות עם אפשרות למענה אנושי לצורך הסדרת התשלום ועוד. כמו כן נקבע כי ניתוק אספקת חשמל לא יחול בערבי חג ומועד וכן באירועי חירום ופגעי מזג אוויר קיצוני".
על פי ההודעה, ב-2015 ביצעה חברת החשמל כ-57 אלף ניתוקים לכלל הצרכנים, ללא הבדלים במצבם. חלק חשוב במדיניות החדשה הוא אסדרה המבחינה בין שלוש קבוצות צרכנים שונות: סרבני תשלום, אוכלוסיות זכאיות לתשלומי חשמל מופחתים ("הנחות בחשמל") ואוכלוסיות להן נדרשת אספקת חשמל רציפה מטעמים רפואיים (אוכלוסיה הכוללת בתוכה גם את אוכלוסיית ניצולי השואה הזכאית לתשלום מופחת על פי תקנות משק החשמל).


פי.סי.חץ