הוגשה עתירה לבג

הוגשה עתירה לבג"צ נגד פיתוח מאגרי כריש ותנין


החברה להגנת הטבע וארגון אדם, טבע ודין, הגישו עתירה לבג"צ, נגד משרד האנרגיה והממונה על ענייני הנפט במשרד, בדרישה שיבטל את האישור שנתן לתכנית הפיתוח של מתקני הפקת הגז "כריש" ו"תנין", שבתחום המים הכלכליים של ישראל.
לטענת העותרים, אישור תכנית הפיתוח, צריך להינתן רק לאחר השלמת תסקיר השפעה על הסביבה, הכולל בחינת חלופות, פרסום לציבור ומתן הזדמנות לציבור להעיר את הערותיו והשגותיו בנוגע לתכניות אלה. על פי שתי העותרות: "כיום, היחסים בין המדינה, היזמים והציבור, אינם מוסדרים ולמרות הסכנות – מי שמאשר את הקידוחים הוא משרד האנרגיה בלבד, ללא שקיפות והרחק מהעין הציבורית. התוצאה – במקרה של פגיעה סביבתית, כתוצאה מפעולות פיתוח ותפעול, אין למדינה מענה אפקטיבי. לא יכול להיות שהגורם המאשר, הוא גם הגורם המפקח".
“מצבורי הגז שהתגלו בראשית המאה ה-21 בתחום המים הכלכליים, הם יקרי ערך ואין חולק באשר לחשיבותן של תגליות אלו לכלכלת ישראל, לאיכות החיים ולבריאות תושביה, כמו גם לסביבה ולטבע הישראלי", נכתב בעתירה, אותה כתבה עו"ד נועה יאיון, מהמחלקה המשפטית של החברה להגנת הטבע. "על אף זאת, ואולי בשל כך בדיוק – הסדרת היחסים, התפקידים והזכויות בין המדינה – החברות היזמיות – והציבור, בעליו של משאבי הטבע, עוררו וממשיכות לעורר מחלוקות ציבוריות ומשפטיות ערות וכבדות".
“החברה להגנת הטבע ואדם, טבע ודין – עמותות הפועלות ללא לאות לשמירה על הסביבה והטבע הישראלי, כבר עשרות שנים, מברכות על גילויי הגז הללו, בהיותם מקור אנרגיה נקי וסביבתי (בוודאי בהשוואה לדלקים פוסיליים אחרים), המקנה לישראל עצמאות אנרגטית, מאפשר לה לפעול להורדתו של יוקר המחיה (במישרין, כגון במחירי החשמל והתחבורה – ובעקיפין, במחיריהם של טובין ושירותים המיוצרים בה) ומבטיח לה הכנסות עודפות (מתשלומי תמלוגים ומיסים שונים) המשרתות את הציבור הישראלי הרחב. לאור זאת, העותרות בהחלט רואות יתרונות רבים בהגעתו המהירה והבטוחה לחופי ישראל.


פי.סי.חץ