משרד הביטחון החל לפנות פסולת אלקטרונית ממתקניו ומחנות צה

משרד הביטחון החל לפנות פסולת אלקטרונית ממתקניו ומחנות צה"ל

 

אגף המבצעים והנכסים (אמו"ן) במשרד הביטחון החל לאחרונה במבצע ראשון מסוגו ליישום החוק לפינוי פסולת אלקטרונית. מדובר בעשרות אלפי מוצרי חשמל בהיקף של כ-800 טונות, שנאספו בחודשים האחרונים ממתקני צה"ל ומשרד הביטחון ורוכזו במחנה תל השומר.
החוק  לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני שנכנס לתוקף בשנת 2012, נועד לעודד שימוש חוזר בציוד אלקטרוני, לצמצם את כמות הפסולת האלקטרונית ולמנוע הטמנתה, ולהקטין את ההשפעות השליליות על הסביבה. בהתאם לחוק, את פינוי הפסולת מבצעים שני התאגידים המורשים על ידי המשרד להגנת הסביבה, "אקומניוניטי"  ו"מאי", שהוקמו לטובת יישום החוק ומתמחים בטיפול בפסולת אלקטרונית. בשלב ראשון תפונה ה"פסולת הלבנה" (מקררים, מזגנים וכדומה) ובהמשך יפונו סוללות ושאר סוגי הפסולת האלקטרונית.
משקל פסולת הציוד האלקטרוני והחשמלי בישראל מוערך בכ-130,000 טון בשנה, והוא הולך וגדל מדי שנה, בשיעור גבוה יותר מהגידול הכולל בכמות הפסולת המוצקה בישראל. 
ראש חטיבת הגנת הסביבה ותשתיות ביחידת מתווה שבאגף אמו"ן, איתן ארם: "עבודות פינוי הפסולת הנרחבות, שהחלו במחנה תל השומר, הן שיאה של פעילות נרחבת שקיימנו בחודשים האחרונים ביחד עם צה"ל לאיסוף פסולת אלקטרונית משורה ארוכה של מתקנים ויחידות ברחבי הארץ והסדרת פינויה בהתאם לחוק. המנגנון שהסדרנו יאפשר מעתה פינוי שוטף של פסולת אלקטרונית ממתקני מערכת הביטחון והוא מבטא את המחויבות של מערכת הביטחון לסביבה ולעמידה בחוקי הגנת הסביבה".


פי.סי.חץ