ניסקו חשמל נמחקה מהבורסה והפכה לחברה פרטית

ניסקו חשמל נמחקה מהבורסה והפכה לחברה פרטית

 

מהלך היציאה של ניסקו חשמל מהמסחר בבורסה בתל אביב הצליח. יצחק ניצן ואריה קידרון מוחקים את ניסקו חשמל לפי שווי של כ-100 מיליון ש"ח במחיר של 11.62 ש"ח למניה, כאשר מרבית המניות הוחזקו בידי הראל, מנורה ומגדל ביטוח.
ניסקו חשמל פרסמה הצעת רכש ל-1.747 מיליון מניות המהוות 20.3% מהונה המונפק והנפרע. החברה דיווח כי הצעת הרכש התקבלה בשיעור היענות גבוה המאפשר לה לקיים רכישה כפויה, למחוק את החברה מהבורסה בתל אביב ולהפכה לחברה פרטית.
מנכ"ל החברה הוא אייל ניצן, והיו"ר הוא איתן רוב, לשעבר ראש רשות המסים.
ניסקו חשמל העוסקת בייבוא, ייצור ושיווק רכיבי חשמל וגופי תאורה, הייתה אחת מכמה עשרות חברות שבחרו לנצל את ההקלה לתאגידים קטנים שרשות ניירות ערך מאפשרת, כדי לעבור למתכונת דיווח כספי מידי חצי שנה, ולא מידי רבעון.
בסיכום המחצית הראשונה של השנה, הציגה ניסקו מחזור הכנסות של כ-113 מיליון שקל, שיפור של כ-2% ביחס למחצית המקבילה, ורווח נקי של כ-550 אלף שקל, אחרי הפסד של 1.7 מיליון שקל במחצית המקבילה.
בסיכום מחצית השנה נהנתה החברה בין היתר משיפור הרווחיות בזכות שינוי בתמהיל המכירות בתחום רכיבי החשמל, הפסקת מכירת רכיבים בשיעורי רווחיות נמוכים, ושיפור בתהליכי הרכש בחברה.


פי.סי.חץ